Monitorizarea permanentă a câmpului electromagnetic, disponibilă online

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pune la dispoziția publicului, sub formă de hartă interactivă online, măsurători ale câmpului electromagnetic generat de surse de frecvență joasă sau înaltă, precum stații radio/TV, GSM, UMTS, WiFi, WiMax sau alte echipamente de emisie-recepție care operează în gama de frecvențe 100 kHz – 7 GHz, realizate cu senzori ficși, ca parte a planului său anual de măsurători. Harta este disponibilă la adresa www.monitor-emf.ro

 

Harta măsurătorilor fixe

Harta oferă detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate. Măsurătorile sunt realizate de ANCOM respectând recomandările europene în domeniu (recomandarea CEPT ECC/REC/(02)04 privind metodele de măsurare a radiațiilor electromagnetice neionizante (9 kHz-300 GHz)), rezultatele obținute până în prezent arătând că nivelurile de emisie se situează mult sub limitele maxime admise de lege.

Măsurătorile din harta ANCOM sunt realizate de 50 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 35 de orașe din țară. Acești senzori funcționează permanent, transmițând rezultatele către platforma informatică o dată la 24 de ore, și sunt plasați în exterior, în spații publice în vecinătatea cărora există aglomerări din punct de vedere al surselor de câmp electromagnetic. Fiecare senzor folosește o sondă izotropică triaxială de măsurare a intensității câmpului electric în patru benzi de frecvențe: 100 kHz – 7 GHz, 925 MHz – 960 MHz, 1805 MHz – 1880 MHz și 2110 MHz – 2170 MHz.  

 

Harta măsurătorilor mobile

În plus față de monitorizarea permanentă a câmpului electromagnetic prin senzori ficși, ANCOM realizează și măsurători cu echipamente mobile, ale căror rezultate sunt accesibile aici, conform planului anual de măsurători al Autorității.

Atât măsurătorile cu senzori ficși cât și cele cu echipamente mobile sunt realizate exclusiv în spațiul public. Autoritatea nu realizează controale și măsurători la cererea terților. Pentru realizarea acestui tip de măsurători în alte locuri decât spațiul public solicitările pot fi transmise entităților publice și private (acreditate de către Asociaţia de Acreditare din România – RENAR), care realizează astfel de măsurători la cerere, contra cost.

 

Monitorizarea spectrului radio

În contextul protejării utilizărilor legale ale spectrului radio de interferențe prejudiciabile, ANCOM realizează constant activități de monitorizare a frecvenţelor radio cu utilizare neguvernamentală pentru a verifica respectarea obligaţiilor cuprinse în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio şi în autorizaţiile de asignare a frecvenţelor acordate de Autoritate și pentru a depista și înlătura emisiile radio neautorizate.  

 

Reglementări și atribuții

În România, expunerea la câmp electromagnetic este reglementată prin lege, conform practicilor adoptate şi în Uniunea Europeană. Astfel, Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz are la bază Recomandarea 1999/519/EC privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz până la 300 GHz), document de referinţă pentru toate statele membre ale UE, avizat de Comisia internaţională de protecţie la radiaţii neionizante (ICNIRP).

În acest context, instituţiile aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, precum Institutul Național de Sănătate Publică, sunt entităţile în măsură să interpreteze din perspectiva sănătății publice rezultatele buletinelor ANCOM de măsurători ale câmpului electromagnetic. Conform atribuțiilor legale care îi revin în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea ANCOM se limitează la analiza şi expertizarea tehnică a utilizării frecvenţelor radio pentru asigurarea compatibilităţii radioelectrice dintre staţiile şi reţelele de radiocomunicaţii autorizate, pentru prevenirea apariției interferențelor prejudiciabile asupra spectrului radio cu utilizare neguvernamentală.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here