MODIFICĂRI LEGISLATIVE PRIN LEGEA PRIVIND MONITORIZAREA ELECTRONICĂ ÎN CADRUL UNOR PROCEDURI JUDICIARE ŞI EXECUŢIONAL PENALE

Astăzi, 21 mai 2021, prin intrarea în vigoare a Legii privindmonitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciareşi execuţional penale, devin aplicabile o serie de modificăriale prevederilor Codului Penal, Codului de ProcedurăPenală și ale altor acte normative.

 

Astfel:

 

Încălcarea de către persoana aflată în arest la domiciliu a obligaţiei de a nu părăsi imobilul ori nerespectarea de cătreaceasta a itinerarului sau a condiţiilor de deplasare vaconstituie infracțiunea de evadare, urmând a se aplicaregulile privind concursul de infracțiuni.

Atunci când, cu rea-credinţă, inculpatul încalcă obligaţiade a nu părăsi imobilul ori nu respectă itinerarul saucondiţiile de deplasare, stabilite potrivit legii, organul de supraveghere are dreptul de a-l prinde pe inculpat şi de a-l prezenta de îndată procurorului, în cursul urmăririi penale, judecătorului de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţei de judecată, în cursuljudecăţii.

• Se va indica în mod expres perioada de timp, precum şi, după caz, locul de muncă, instituţia de învăţământ, unitateasanitară sau alt loc în care se aprobă deplasareainculpatului.

În cadrul programului de supraveghere, se va stabili ca, cel puţin o dată la 7 zile calendaristice, persoana aflată sub control judiciar se prezinte la organul de poliţiedesemnat cu supravegherea sa.

Darea în urmărire se va dispune, prin ordin, de Inspectoratul General al Poliţiei Române, dar și de DirecţiaGenerală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, de inspectoratul de poliţie judeţean.

După comunicarea măsurii privind arestul la domiciliu, inculpatul are obligaţia de a se deplasa de îndată la imobilulindicat potrivit legii, în vederea executării măsurii.

În vederea verificării situaţiei de fapt, organul de supraveghere are acces, în condiţiile legii, la documente, imagini, înregistrări audiovideo sau orice înscrisurinecesare, deţinute de autorităţile sau instituţiile publice, persoanele juridice ori persoanele fizice.

 

Legea privind monitorizarea electronică în cadrul unorproceduri judiciare şi execuţional penale reglementeazăînfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemuluiinformatic de monitorizare electronică (SIME), modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere şimodul de acţiune în situaţia generării unor alerte.

 

SIME va deveni operațional cel mai târziu la data de 1 martie 2022. Într-o primă etapă, monitorizarea electronicăse va aplica în sistem pilot, pentru cazurile de violențădomestică în care a fost emis un ordin de protecție.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here