La Miroslava, 9 hectare de teren au prins aripi. Tunul imobiliar orchestrat de primarul Niță a fost demontat de instanță

Agenția Domeniilor Statului se ia la trântă cu Mafia primarului Dan Niță. ADS a deschis în instanțele de judecată mai multe procese prin care încearcă să recupereze mai multe hectare de teren aparținând domeniului public al statului obținute ilegal de Primăria Miroslava. În urma unei Decizii a Curții de Conturi din 2015, ADS a fost obligată să recupereze 121 de hectare de teren agricol ce au fost date în administrarea Liceului Agricol Miroslava și pe care reprezentanții școlii au refuzat să le predea înapoi. Mare parte din aceste terenuri au fost luate cu japca de Primăria Miroslava în baza unor hotărâri ilegale de Consiliu Local. Interpretând în mod abuziv legea educației care prevede că terenurile și clădirile unităților de învățământ fac parte din domeniul public al statului și sunt administrate de către consiliile locale, primarul Niță s-a făcut stăpân peste zeci de hectare de teren care nu erau în proprietatea școlii, ci doar în folosință și administrare.

Liceul refuză să dea terenul înapoi

În anul 1996, prin Hotărârea de Guvern nr 360 se transmite cu titlu gratuit în proprietatea publică a Statului Român și administrarea Grupului Școlar Agricol Miroslava suprafața de teren de 107 hectare identificată în tarlaua 54 parcela 2536, categoria de folosință arabil, pe raza comunei Miroslava. Din acest act normativ reiese clar faptul că Statul Român rămâne proprietar de drept al terenului și nu face altceva decât să transfere dreptul de administrare Grupului Școlar Agricol. Odată cu apariția legii 268/2001, Statul Român stabilește ca administrator pe Agenția Domeniilor Statului pentru terenurile cu destinație agricolă aflate la acea vreme în administrarea societăților naționale, a institutelor și stațiunilor de cercetare și a unităților de învățământ agricol și silvic. Astfel, prin acest act normativ ADS devine administrator al terenurilor și exercită în numele Statului Român dreptul de proprietate. În baza acestei legi, predarea terenurilor de la vechii administratori către ADS trebuia să se facă în baza unui protocol.  Pentru 50 de hectare de teren, Comisia Județeană de Fond Funciar a emis un titlu de proprietate în anul 2004 pe numele Liceului Agricol cu încălcarea legii, deoarece terenul se afla în domeniul public al Statului Român. ”Liceul Tehnologic Miroslava nu se supune acestor prevederi legale și refuză întocmirea acestui protocol, iar în 2004 este emis titlul de proprietate 86194 în favoarea grupului școlar fără respectarea legilor de fond funciar, fără acordul ADS și fără a se respecta faptul că nu poate fi emis un titlu de proprietate pe un teren al Statului aflat în domeniul public.” spun reprezentanții ADS.

Instanța a anulat titlul de proprietate

ADS a solicitat Judecătoriei Iași să constate nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 86194/04.06.2004 emis pe numele Grup Școlar  Agricol  Mihail Kogălniceanu Miroslava ( în prezent Liceul Tehnologic Agricol Mihail Kogălniceanu). După ani de procese, prin sentința nr. 6268/31.07.2020, judecătorii au admis acțiunea și au dispus repunerea părților în situația anterioară prin obligarea pârâților Liceul Tehnologic Agricol, Comisia locală de fond funciar Miroslava și Comisia Județeană de fond funciar Iași la predarea terenului în cauză către ADS. Instanța de fond a apreciat că titlul de proprietate a fost emis pe un teren ce făcea și face parte din domeniul public al statului, fără a se dispune anterior trecerea bunului în domeniul privat conform procedurii prevăzute de lege. ”Reținând caracterul de bun ce aparținea domeniului public al statului, instanța va admite cererea de chemare în judecată și va constata nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 86194/04.06.2004 emis pe numele Liceului Tehnologic Mihail Kogălniceanu Miroslava.” motivarea sentinței nr. 6268/2020 pronunțată de Judecătoria Iași.

Niță ignoră decizia instanței și ia terenul cu japca

Însă aceste date nu l-au împiedicat pe primarul Dan Niță să continue seria abuzurilor și ilegalităților privind terenurile statului. În noiembrie 2020, 7 Iași dezvăluia faptul că primarul Dan Niță a reușit să ia cu japca 9 hectare de teren din cele 50 ale Liceului Tehnologic printr-o serie lungă de ilegalități (https://www.7iasi.ro/noua-hectare-luate-cu-japca-primarul-nita-a-calcat-in-picioare-deciziile-a-trei-institutii/ ).

Mai întâi Niță și acoliții săi au fabricat o hotărâre de Consiliu Local prin care, pur și simplu, se făceau proprietari pe terenul altuia. Nu le-a mers: Oficiul de Cadastru a respins hotărârea și cererea de intabulare a Primăriei Miroslava. Rând pe rând, toate instituțiile implicate, Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean și Consiliul de Administrație al Liceului au emis hotărâri și puncte de vedere categorice: terenul nu poate fi înstrăinat, transferul de proprietate este ilegal! Primarul Dan Niță nu a cedat și a dat însă lovitura când directorul Liceului, Mihaela Cadiș,  s-a infectat cu Covid.  Înlocuitorul directorului, Mihai Cantemir, a convocat de urgență o ședință a Consiliului de Administrație și a cedat cele 9 hectare Primăriei Miroslava.

Nesocotind regimul juridic al terenului în cauză – teren aparținând domeniului public al statului, precum și cele dispuse prin sentința 6268/31.07.2020, pârâta Liceul Tehnologic CEDEAZĂ PRESIUNILOR EXERCITATE ÎN MOD ABUZIV  de pârâta Comuna Miroslava prin primar și emite astfel Hotărârea 25/19.10.2020 prin care a aprobat întocmirea unei declarații notariale de renunțare și radiere a dreptului de proprietate al Liceului și înscrierea dreptului de proprietate în favoarea Consiliului Local Miroslava. Liceul Tehnologic, prin Consiliul de Administrație prezidat de președintele acestuia, directorul Mihaela Cadiș, a respins solicitarea formulată de primarul Dan Niță. Câteva luni mai târziu, același CA, dar de această dată prezidat de profesorul Mihai Cantemir, înlocuitor temporar al președintelui de drept, aprobă renunțarea la dreptul de proprietate și cedarea terenului către Primăria Miroslava”, precizează conducerea Agenției Domeniilor Statului.

Un nou proces și alte acuzații de încălcare a legii

În ianuarie 2021, ADS primește de la Oficiul de Cadastru extrasele de carte funciară privind terenul luat cu japca de primarul Dan Niță și află de ilegalitățile comise de reprezentanții Liceului Agricol și al Primăriei Miroslava. Pe 19 februarie 2021, ADS deschide un nou proces la Judecătoria Iași împotriva Liceului Agricol, a Consiliului Local Miroslava și a Oficiului de Cadastru. ADS cere judecătorilor să constate nulitatea actelor de transfer de proprietate întocmite de Liceu și de Primăria Miroslava. Conform documentelor depuse și a susținerilor ADS, persoanele implicate în aceste tranzacții au comis mai multe ilegalități pentru care încă nu au fost trase la răspundere. ADS a arătat judecătorilor că atât primarul Dan Niță cât și conducerea Liceului Agricol știau de sentința de anulare a titlului de proprietate și cu toate acestea au întocmite mai multe documente ilegale pentru a transfera terenul de la școală către Primăria Miroslava.

De menționat este și faptul că inițial Liceul Tehnologic a sesizat caracterul ilicit al modalității de a dispune de bunurile imobile proprietatea publică a statului, caracterul nelegal fiind sesizat și de Ministerul Educației și de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Din modul de operare al pârâtelor rezultă intenția vădită de fraudare a legii, iar bunul asupra căruia au dispus după bunul plac aparține domeniului public al statului. Declarația notarială dată de Mihai Cantemir în numele Liceului Tehnologic este întemeiată pe art. 889 cod civil care prevede că un proprietar poate renunța la dreptul său de proprietate printr-o declarație autentică, iar, în acest caz, autoritatea locală poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său.”  ADS susține însă că dispozițiile art 889 din codul civil reglementează doar dreptul de proprietate de drept privat și nu are aplicabilitate cu privire la proprietatea publică care este inalienabilă. Tocmai pe aceste considerente ADS susține că actele întocmite de Liceul Tehnologic și Primăria Miroslava au fost emise cu fraudarea legii, motiv pentru care solicită instanței să constate nulitatea absolută a documentelor.

Rareș Neamțu

Nouă hectare, luate cu japca. Primarul Niță a călcat în picioare deciziile a trei instituții

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here