Fisură în conducta cu bani. O firmă nou înființată cu zero angajați a păpat banii Primăriei pentru servicii financiare fictive

După doar două luni de la înființare, firma Synlogic Audit SRL începe să „pape” bani de la Primăria Cozmești pentru așa-zise servicii servicii fiscale și de contabilitate @ Primarul Petrică Baltag încredințează aceste servicii unei firme, deși la primăria avea personal specializat @ În primul an de activitate, Synlogic Audit SRL nu avea nici măcar un angajat @ Curtea de Conturi a descoperit că banii s-au dus pe servicii fictive, care nu au fost prestate

Un raport de audit financiar al Curții de Conturi elaborat în vara anului 2020, scoate la iveală modul cum se toacă iresponsabil banii publici în primăriile din județ. Auditorii Curții de Conturi au descoperit cum Primăria Cozmești a decontat 57.000 lei unei firme de audit, SC Synlogic Audit SRL, pentru servicii fictive. Decontarea banilor s-a făcut inițial fără niciun angajament legal între părți, ulterior fiind încheiat și un contract care, în realitate, nu a fost respectat. Auditul intern al Primăriei a descoperit aceste „deficiențe” și a solicitat funcționarilor și primarului să ia masuri pentru remedierea acestora. Degeaba! Treburile au funcționat în continuare, după ureche, și primăria a plătit mai departe zeci de mii de lei către aceeași firmă. Abia după ce a intervenit acțiunea de control a Curții de Conturi primarul comunei s-a trezit și încearcă acum să recupereze prejudiciul adus bugetului local.

Toată lumea aruncă acum pisica moartă în curtea firmei Synlogic, însă plățile ilegale au fost dispuse de funcționari și primar. Ei erau cei care trebuiau să se asigure că plățile sunt legale. Curtea de Conturi s-a rezumat în a cere recuperarea banilor, fără a dispune vreo măsură împotriva celor care au făcut posibil crearea acestui prejudiciu.

Au luat banii și au plecat

Colaborarea dintre firma Synlogic și Primăria Cozmești începe septembrie 2017, la mai puțin de două luni de la înființarea acesteia (13 iulie 2017).

Primarul Petrică Baltag încredințează unei firme nou înființate, fără experiență și fără angajați, ”povara” activităților financiare, fiscale și contabile specifice, deși în cadrul instituției avea personal specializat,contabilul șef Ioan Boboc, fiind o persoană cu o experiență în domeniu de peste 40 de ani și care era angajat în primărie încă din 1977. Iar toată această combinație se face doar pe vorbe, fără încheierea vreunui angajament legal între părți (contract, notă de comandă, referat de necesitate).
Synlogic emite către Primăria Cozmești patru facturi a câte 3.000 lei fiecare pentru perioada septembrie
decembrie 2017. Cei 12.000 lei reprezintă mai mult de jumătate din cifra de afaceri a firmei pentru anul 2017. Ba mai mult, firma nu a raportat niciun angajat pentru anul respectiv, ridicându-se întrebarea legitimă legată de cine a efectuat prestarea serviciilor de consultanță și audit. În ianurie 2018 între firmă și primărie se încheie un contract de prestări servicii cu o valoare de 3.000 lei lunar. Pe tot parcursul anului Synlogic a emis doar 10 facturi cu o valoare totală de 30.000 lei. În decembrie 2018, părțile prelungesc contractul pe încă un an, însă în vara lui 2019 înțelegerea se închide din inițiativa firmei de audit. Synlogic reușise să mai emită încă 5 facturi în 2019 și să încaseze alți 15.000 de lei. În total, Synlogic a păpat 57.000 lei, și-a luat valiza și a plecat lăsând pe cei de la Primăria Cozmești cu pantalonii în vine.

S-au încurcat în minciuni

Auditorii Curții de Conturi au descoperit faptul că Primăria Cozmești nu deține documente justificative care să ateste prestarea serviciilor de către Synlogic. Funcționarii primăriei s-au încurcat atât de tare în documente încât au pus în spatele facturilor emise de Synlogic procese verbale de recepție a unor servicii care nu făceau obiectul contractului cu firma de audit.

Astfel, raportat la serviciile de consultanță financiar contabilă, contractate și decontate către Synlogic Audit SRL, în perioada 2017-2019, în valoare de 57.000 lei, ce au constat în activități specifice închiderii de lună și de raportare trimestrială și anuală, precum și asistență personalizată în domeniul gestionării problemelor contabile și fiscale, abaterile indentificate sunt datorate de faptul că datele și informațiile din cadrul înscrisurilor prezentate în susținerea realității și exactității serviciilor sunt incomplete și, în unele situații, neconforme (în sensul prezentării de documente care susțin prestarea unor servicii de altănatură decât cele contractate), se menționează în raport.

Chiar dacă contractarea serviciilor s-a realizat în condițiile în care comuna avea personal angajat care desfășoară activități de genul celor contractate, Synlogic și Primăria Cozmești nici măcar nu au reușit să facă dovada că serviciile au fost întru totul efectuate și că și-au atins scopul. Auditorii Curții de Conturi au descoperit numeroase nereguli în privința gestiunii financiar contabile a primăriei, chestiuni care trebuiau rezolvate tocmai prin serviciile contractate de la Synlogic.

Servicii fictive, prejudiciu de 57.000 lei

Ba mai mult, echipa de control a cerut documentele justificative din spatele facturilor emise de Synlogic și plătite prompt de primarul Petrică Baltag.

Nu au fost prezentate echipei de audit documente/rapoarte privind activitatea desfășurată de prestator. Nu au fost prezentate echipei de audit rapoarte de activitate, pontaje prin care să se ateste realitatea serviciului prestat precum și modul concret în care s-au realizat sarcinile asumate de prestator. Nu au fost prezentate documente care să ateste necesitatea achiziționării serviciilor. Consecințele economico-financiare ale abaterii de la legalitate și regularitate constau în prejudicierea bugetului comunei Cozmești cu valoarea de 57.000 lei prin efectuarea de cheltuieli nejustificate, fără bază legală și care nu sunt în legătură cu activitatea entității. Concluzia auditorilor publici externi cu privire la abaterea constatată este aceea că entitatea nu a respectat prevederile legale, în sensul că s-au efectuat plăți în valoare de 57.000 lei fără a fi prezentate documentele necesare justificării realității, necesității și exactității serviciilor efectuate către Synlogi Audit”, este concluzia tragică ce se desprinde din raportul Curții de Conturi.

S-a trezit și primarul

Împins de la spate de decizia Curții de Conturi, primarul Petrică Baltag a demarat la începutul lunii martie 2021 procedurile pentru atragerea răspunderii a firmei de audit. Astfel, pe 12 martie, avocatul Primăriei Cozmești a depus la Judecătoria Iași o cerere de chemare în judecată prin care solicită instanței obligarea firmei Synlogic Audit SRL la returnrarea sumelor încasate fără o justificare legală. Avocatul Primăriei arată cu degetul spre firma de audit, uitând însă că toată această ilegalitate s-a produs cu concursul funcționarilor și a primarului Petrică Baltag, persoane care au efectuat plăți din bani publici fără a respecta legea.

În speță, fapta ilicită a pârâtei Synlogic Audit SRL constă în neîndeplinirea obligațiilor pe care și le-a asumat prin Contractul de servicii profesionale nr. 8/10.01.2018, respectiv a obligației prevăzute la art. 4.1: ~prestatorul va prezenta un raport trimestrial ce va fi furnizat beneficiarului, în luna următoare pentru trimestrul care s-a încheiat, cu lucrările efectuate și stadiul de realizare a acestora.~  În acest sens este și dispoziția cuprinsă în paragraful 4 al filei 2 a Ofertei de servicii profesionale emise la data de 10.01.2018 de către pârâta Synlogic Audit SRL (parte integrantă a contractului) care stipulează următoarele: ~lucrările efectuate vor fi sintetizate într-un raport de activitate ce va fi predat Beneficiarului în baza unui proces verbal semnat de ambele părți. ~ Prejudiciul adus bugetului local al UAT Comuna Cozmești este consecința angajării de cheltuieli și efectuarea de plăți către Synlogic Audit SRL pentru servicii de îndrumare/consultanță financiar-contabilă și fiscală fără existența documentelor justificative în susținerea legalității, realității și exactității prestării acestora. … Prentru toate aceste considerente vă rugăm să dispuneți obligarea pârâtei Synlogic Audit SRL la plata sumei de 57.000 lei cu titlu de daune interese compensatorii pentru repararea prejudiciului cauzat prin neexecutarea obligațiilor contractuale asumate în temeiul contractului nr. 8/10.01.2018, se arată în cererea de chemare în judecată, depusă la Judecătoria Iași, de către avocatul Marius Brănici, în numele Primăriei Cozmești.

Rareș Neamțu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here