Dezvoltatori ieșeni într-un război de râsul curcilor. Inamstro vs Ideal Casa

Doi dezvoltatori imobiliari, care au construit sute de apartamente în Iași, se ceartă în instanțele de judecată din cauza nerespectării unui antecontract de vânzare cumpărare. Miza litigiului o reprezintă 5.000 de euro, o sumă ridicolă raportat la valoarea tranzacțiilor celor două companii. Între moldovenii de la Inamstro și firma Ideal Casa, ce aparține omului de afaceri Mircea Gal, au existat mai multe relații comerciale, care, într-un final, au sfârșit prost. Mărul discordiei a fost refuzul Inamstro de a respecta un antecontract de vânzare cumpărare a unui spațiu comercial care prevedea achitarea sumei de 5.000 de euro cu tiltu de avans. Firma Inamstro nu este la prima aventură în instanțele ieșene ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale. În anul 2018, Inamstro a fost acționată în judecată pentru că încasase zeci de mii de euro pentru vânzarea unor apartamente, iar clienții s-au trezit că nu își primesc imobilele achiziționate și dar nici banii achitați în avans.

Potrivit documentelor depuse la dosarul cauzei, la finalul lunii ianuarie 2019, între Antrepriza Ideal Casa și Inamstro a fost încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat nr. 169/2019, care avea ca obiect cumpărarea de către moldoveni a unui spațiu comercial situat în propriul complex rezidențial. Imobilul care făcea obiectul tranzacției se afla la demisolul blocului Z5, din complexul rezidențial Zorilor, proiect imobiliar dezvoltat de Inamstro, iar prețul vânzării a fost stabilit la suma de90.000 Euro. Conform înțelegerii, Inamstro avea obligația de a achita un avans în sumă de 23.785 lei, echivalentul a 5.000 de euro, în termen de 6 zile de la semnarea antecontractului, respectiv până cel târziu la data de 31.01.2019. totodată, cele două părți au stabilit ca termen final pentru perfectarea tranzacției și achitarea diferenței de preț data de 30.04.2019. așa cum rezultă din antecontractul semnat de cele două companii, Inamstro își asumă pierderea avansul de 5.000 de euro, cu titlu de penalitate, în cazul în care până la finalul lunii aprilie nu semnează contractul de vânzare cumpărare și nu achită diferența de 85.000 de euro.

Inamstro nu a răspuns la notificări

Reprezentanții Ideal Casa susțin că, după semnareaantecontractului, a fost emisă și factura fiscalăZORILOR 2 nr. 0009 având valoarea de 23.785 lei, însă Inamstro nu a respectat obligația de plată a avansului. Ulterior, pe 5 martie 2019, Ideal Casa a notificat Inamstro prin intermediul executorului judecătoresc solicitând achitarea sumei în maxim 48 de ore. Inamstro nu a răspuns notificării, nu a achitat cei 5.000 euro cu titlu de avans și nici nu s-a prezentat la notariat pe data de 30.04.2019 pentru finalizarea tranzacției. În mai 2019, Ideal Casa notifică din nou pe moldovenii de la Inamstro și le solicită să se prezinte la notariat în vederea finalizării tranzacției imobiliare. Întrucât nici de această dată Inamstro nu s-a conformat, Ideal Casa a acționat în instanță compania. Ideal Casa nu a solicitat judecătorilor rezoluțiunea antecontractului de vânzare –cumpărare, ci obligarea Inamstro la platacelor 5.000 de euro stipulați cu titlu de avans.

Și cu banii luați…

Astfel că, judecătorii au considerat că în speța de față a existat o neexecutare a antecontractului de vânzare de către Inamstro, în sensul că aceasta nu a achitat avansul de 5000 de euro, echivalent a 23.785 lei, fapt pe care nu l-a cotestat nici în fața instanței. Apărările Inamstro nu au fost luate în considerare de către judecători, astfel că instanța a obligat compania să achite Ideal Casa suma de 23.785 lei cu titlu de avans, dobânda legală calculată de la data de 7.03.2019 și până la achitarea integrală a sumei, precum și cheltuieli judiciare (taxă de timbru și onorariu avocat) în cuantum de 4.864 lei.

Apărarea pârâtei, în sensul că factura emisă pentru avansul de 5.000 de euro ce trebuia achitat în conformitate cu antecontractul nu a fost comunicată și nici acceptată la plată, este neîntemeiată, având în vedere că părțile au înțeles să încheie un contract în formă scrisă, obligațiile acestora izvorând din antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr. 169 /2019. De asemenea, și celelalte apărări ale pârâtei (n.r.:Inamstro) sunt neîntemeiate având în vedere că în cauză nu sunt incidente nici dispozițiile privitoare la clauza penală, pact comisoriu sau arvună, ci cele privind executarea  antecontractului de vânzare cumpărare, nefiind pusă în discuție reținerea avansului (care nici nu a fost în posesia promitentei-cumpărătoare) ci plata acestuia.Culpa debitorului unei obligații contractuale se prezumă prin simplul fapt al neexecutării. De asemenea, pârâta debitoare se află în întârziere, reclamandul notificând-o la data de 05.03.2019 cu privire la executarea obligați ei scadente de plată a avansului antecontractului.” se arată în motivarea sentinței de la Judecătoria Iași.

Rareș Neamțu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here