Dezvoltatori de carton. Basarabenii de la Inamstro, executați pentru că nu au plătit gunoiul

Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul: dezvoltatorii finanțați de mahări de peste Prut  se ocupă și de găinării @ Nu au plătit serviciile de salubritate, folosința toaletelor ecologice de pe șantiere și au încercat să fenteze o firmă ieșeană de construcții la achiziția unui spațiu comercial @ Grupul Inamstro are în portofoliu mai multe proiecte imobiliare scandaloase atât în Iași cât și în Republica Moldova

”Milionarii” de la Inamstro au făcut-o din nou de oaie. După găinăria prin care au încercat să tragă țeapă la plata chiriei pentru toaletele ecologice din șantier, țâncii care conduc operațiunile Inamstro de la Iași s-au făcut din nou de râs: au încercat să țepuiască cu 500 de euro un furnizor. Pentru o companie care construiește sute de apartamente neplata celor 500 de euro este mai degrabă o găinărie decât un mod de a face afaceri. Atitudinea copiilor care administrează grupul Inamstro la Iași ridică mari semne de întrebare cu privire la seriozitatea companiei. Ce garanții pot să aibă cumpărătorii apartamentelor construite de Inamstro când compania încearcă să-și țepuiască partenerii de afaceri? Una dintre firmele din grup, SC Kaunu SRL, care construiește zeci de apartamente în Iași, a ajuns să fie executată silit pentru neplata facturilor de salubritate. Debitul înregistrat de Kaunu SRL este compus din patru facturi emise în perioada 29.02.-31.05.2020, pentru șantierul din strada Zorilor, unde moldovenii construiesc un complex rezidențial cu 125 de apartamente. Valoarea totală a celor patru facturi emise de Salubris se ridică la suma de 2.486,16  și reprezintă contravaloarea a 20 de metri cubi de deșeu inert rezultat în urma lucrărilor de construcții desfășurate la complexul rezidențial. ”Având în vedere că debitoarea refuză să execute de bunăvoie obligațiile ce îi revin, conform titlurilor executorii anexate, vă rugăm să procedați la executarea silită a acesteia prin toate modalitățile de executare, simultan sau succesiv, asupra tuturor bunurilor mobile, imobile și prin poprire, până la concurența sumei solicitate, actualizată cu indicele de inflație. De asemenea, solicităm recuperarea cheltuielilor de executare – onorariul de executare și celelalte cheltuieli ocazionate de efectuarea executării silite.” se arată în cererea transmisă de către Salubris executorului judecătoresc Niță Rica Irina.

Judecătoria a încuviințat executarea silită

Executorul judecătoresc a depus, pe 17 august 2020, la Judecătoria Iași, cererea de încuviințare a executării silite a firmei Kaunu SRL. ”Prin cererea de executare silită formulată la date de 14.08.2020, creditoarea SC SALUBRIS SA a solicitat deschiderea dosarului de executare silită împotriva debitoarei SC KAUNU SRL. În motivarea cecererii, creditoarea a arătat că debitoarea nu și-a îndeplinit de bunăvoie obligația de plată a sumei de 2.466,40 lei reprezentând facturi restante și 19,74 lei reprezentând penalități de întârziere. Analizând înscrisurile depuse de creditoare, apreciem că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Prin urmare, întrucât nu există niciun impediment la executare, se dispune înregistrarea cererii de executare silită în registrul general și deschiderea dosarului de executare silită numărul 592/2020 împotriva debitoarei Kaunu SRL”. Pe 25 august instanța a admis cererea de executare silită și a permis executorului să înceapă toate demersurile pentru recuperarea celor 2.500 lei.

Rușinică! Nu au plătit WC-urile muncitorilor

La începutul lunii iulie 2020, Inamstro a fost acționată în judecată de către un alt partener de afaceri pentru o sumă la fel de ridicolă: 5.759 lei. Euro Ecologic SRL Harghita a depus la Judecătoria Iași o cerere pentru emiterea unei ordonanțe de plată împotriva Inamstro arătând că societatea moldovenilor nu a fost în stare să achite chiria pentru patru toalete ecologice timp de mai multe luni. ”Între societatea noastră și Inamstro a fost încheiat un contract de prestări servicii având ca obiect darea în chirie a unor cabine de toaletă mobile. Prețul chiriei a fost stabilit la suma de 10 lei/zi/cabină. Inamstro a acumulat față de societatea noastră o datorie în sumă de 5.759,60 lei. Societatea noastră a dat dovadă de bună credință și a așteptat plata datoriei, însă societatea debitoare a refuzat achitarea facturilor restante.” se precizează în acțiunea depusă la Judecătoria Iași. La data înregistrării litigiului, Inamstro nu achitase un număr de patru facturi aferente serviciilor de închiriere din perioada ianuarie-aprilie 2020. Începând cu luna mai 2020, Euro Ecologic nu a mai facturat chiria și serviciile de mentenanță și a încercat recuperarea banilor restanți și a toaletelor pe cale amiabilă. În ciuda numeroaselor discuții telefonice cu reprezentanții Inamstro, firma din Harghita nu a reușit să încaseze contravaloarea celor patru facturi. Instanța a admis cererea firmei Euroecologic și a emis ordonanța de plata pe suma solicitată.

Au încercat să tragă în piept și firma Ideal Casa

7IAȘI a publicat recent detalii despre un alt litigiu în care este implicată compania Inamstro. Moldovenii au fost obligați de judecători să achite firmei Ideal Casa suma de 5.000 de euro reprezentând avansul pentru achiziția unui spațiu comercial. În timpul procesului, Inamstro a avut aceeași atitudine ca și în cazul Euro Ecologic: au motivat neplata sumei din cauza neprimirii facturilor, explicație care nu a fost considerată plauzibilă de judecători. Reprezentanții Inamstro neagă existența unor probleme financiare, deși neplata unor sume ridicol de mici către partnerii de afaceri arată o incapacitate de plată temporară.

Rareș Neamțu

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here