De ce îi plătesc ieșenii pe acești doi incompetenți? O firmă nu a plătit doi ani de zile chirie primăriei și s-a făcut nevăzută

Șefii de la Direcția Exploatare Patrimoniu „au uitat” să dea în judecată o firmă care timp de doi ani de zile nu a plătit chiria pentru două terenuri închiriate de la Primăria Iași @ Ba mai mult, după ce timp de un an de zile nu a achitat niciun leu, firmei i s-a prelungit contractul pentru încă un sezon @ Firma care a ocupat două terenuri la ștrand și la Plaja Nicolina a fost premiată cu încă un sezon gratis de către directorul Radu Grigoraș și șefa serviciului Administrare Contracte, Monica Boca @ Abia în aprilie 2021, firma Group Wide SRL, care nu a mai depus vreun bilanț la ANAF din 2015, a fost acționată în judecată de către Primărie

Pe 20 mai 2016, între Municipiul Iași și Group Wide SRL se încheie un prim contract având ca obiect închirierea unui teren în suprafață de 30 de metri pătrați, denumit LOT nr. 09-C10, în incinta Ștrandului Municipal, pentru comercializarea de băuturi și produse alimentare. Trei zile mai târziu, se închieie cel de al doilea contract de închiriere între părți, având ca obiect un spațiu de 12,50 mp situat pe Plaja Nicolina, pentru același tip de activitate comercială. Având în vedere caracterul sezonier al activității în cele două locații, părțile au stabilit ca perioadă de funcționare și de plată a chiriei lunile iunie-august ale fiecărui an. Chiria datorată a fost indexată anual, fiind încheiat la începutul fiecărui an un act adițional în acest sens.

Firma nu a achitat niciun ban Primăriei

În anul 2019, chiriașul nu-și achită obligațiile de plată aferente celor două contracte. Chiar dacă nu și-a achitat chiria, reprezentanții Direcției de Exploatare a patrimoniului i-au permis societății Group Wide să își desfășoare activitatea pe toată durata sezonului estival 2019. Abia pe 20 septembrie Primăria îi trimite primele somații chiriașului și îi cere să-și achite debitele restante. Au urmat alte patru somații în lunile octombrie și noiembrie fără ca societatea să achite vreun leu Primăriei.

„Prin prezenta vă notificăm că figurați în evidențele unității noastre cu obligații bugetare de plată, restante până la data de 31.10.2019, reprezentând chirie pentru folosința spațiului din Iași, str. Cicoarei – incinta Ștrand Municipal lot nr. 09-C10, în sumă de 7.274 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 1% pe lună sau fracțiune de lună în valoare de 399 lei. (…) Prezenta înștiințare are valoare de somație iar neplata sumei datorate în termenul arătat de 15 zile, determină acționarea dvs în instanță.” – extras din somația transmisă societății Group Wide pe 7 noiembrie 2019.

Au dat în judecată firma după doi ani

În ciuda faptului că Group Wide nu și-a achitat niciun leu din datoria restantă menționată în cele 6 somații emise în 2019, Primăria nu a luat nicio măsură de recuperare a debitelor. Nu a fost deschis niciun proces, deși termenul de grație de 15 zile pentru plata sumelor s-a scurs. Ba mai mult pe 22 ianurie 2020, respectiv 11 februarie 2020, Primăria prin Direcția de Exploatare patrimoniu îî prelungește cele două contracte societății Group Wide și pentru sezonul estival următor! La inițiativa și sub semnătura lui Radu Grigoraș, director executiv al Direcției de exploatare patrimoniu,  și a șefei serviciului Administrare contracte spații, Monica Boca, chiriașul rău platnic, care avea datorii aferente unui an de contract, este premiat cu încă un an de stat gratis în spațiile Primăriei! Group Wide și-a desfășurat activitatea nestingherit alte trei luni și în sezonul de vară 2020 fără a achita vreu leuț din chiria restantă sau din cea curentă. A plecat la final de vară 2020 fără a fi deranjat de nimeni. Abia în noiembrie 2020 Grigoraș și Boca își aduc aminte că societatea nu a achitat niciun leu și că datoriile la chirie au depășit deja suma de 17.000 lei fără penalități. După alte cîteva rânduri de somații, abia în aprilie 2021 Primăria se hotărăște să acționeze în judecată chiriașul rău platnic! De ce au așteptat atât de mult timp pentru a acționa? De ce i-au permis să își desfășoare activitatea doi ani de zile fără a plăti chirie?

Șefii Direcției de Exploatare sunt plătiți regește

Potrivit declarației de avere, Directorul Direcției de Exploatare a Patrimoniului, Radu Grigoraș, încasează anual un venit de 103.716 lei, adică aproximativ 8.650 lei lunar. Monica Boca, șefa serviciului Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte bunuri, primește anual 83.549 lei, adică puțin sub 7.000 lei lunar. Cele două persoane menționate anterior, care încasează, așa cum spuneam, aproape 200.000 lei anual din banii dumneavoastră, au obligația să se asigure că bunurile Primăriei sunt exploatate corect și că la bugetul local se încasează la timp și integral toate sumele datorate de terți în baza contractelor de închiriere sau concesiune. Or, după cum se vede, cele două persoane au permis, fie din prostie ori din ticăloșie, ca unii chiriași să folosească bunurile Primăriei timp de doi ani de zile fără a plăti niciun leu din sumele datorate. Câți din chiriașii de la ștrandul Municipal au fost păsuiți doi ani de zile la plata chiriei? De ce i-au prelungit Grigoraș și Boca contractele firmei Group Wide în ianuarie și februarie 2020 dacă societatea înregistra debite restante față de Primărie pentru chiria aferentă anului 2019? Conform procedurii de închiriere aprobate prin hotărâre de Consiliul Local, la prelungirea contractului societatea avea obligația să prezinte un certificat fiscal fără datorii emis de Primăria Municipiului Iași! Au respectat Boca și cu Grigoraș procedura de prelungire a contractelor? Cine răspunde pentru această pagubă la bugetul local?

Societatea nu a depus niciun bilanț în ultimii cinci ani

Pe 20 aprilie 2021, Primăria Municipiului Iași a depus la Judecătoria Iași o cerere de chemare în judecată a societății SC GROUP WIDE SRL. Municipalitatea reclamă faptul că societatea nu și-a onorat obligațiile de plată ce decurg din cele două contracte de închiriere și prin urmare solicită judecătorilor să oblige debitorul Group Wide la achitarea restanțelor și a penalităților prevăzute în contract. Suma pretinsă de Primărie este de 17.428 lei reprezentând chirie neachitată și 2.411 lei majorări de întârziere calculate până la data de 24 martie 2021.Totodată Primăria solicită plata de penalități de întârziere de 1% pe lună, respectiv 174 lei, începând cu data de 24 martie și până la achitarea integrală a tuturor datoriilor înregistrate. Chiriașul Primăriei, SC Group Wide SRL îi are ca asociați pe Benghea Adrian Ciprian, acționar majoritar cu 86% din părțile sociale, și Gavril Adina Raluca, ce deține 14% din capitalul societății. Administratorul societății este Benghea Adrian Ciprian, iar sediul societății a fost mutat în 2019 din centrul Iașului în zona Cicoarei. Conform datelor oficiale publicate de ANAF, societatea nu a mai depus niciun bilant contabil de cinci ani de zile, ultima raportare fiind cea aferentă anului 2015.

Rareș Neamțu

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here