Cum a ajuns o primărie din Iași la sapă de lemn din cauza unui parc. Firma unui afacerist urmărit internațional, în centrul scandalului

@ În urmă cu 11 ani, Primăria Dumești a început demersurile pentru amenajarea unui parc în comună, dar în cele din urmă s-a ales doar cu o datorie imensă @ Finanțatorul proiectului, Agenția Fondului pentru Mediu cere banii înapoi @ Primăria dă vina pe firma cu care a semnat contractul de execuție, Enviro Construct, controlată de celebrul afacerist urmărit internațional, Cristian Maftei @ După fuga acestuia din țară, firma de construcții este manageriată de către Irina Sârghie, om de încredere al lui Maftei

Într-o țară în care zona rurală suferă din lipsa investițiilor în infrastructură și a decalajului de dezvoltare față de urban, fondurile nerambursabile sunt o mină de aur pentru majoritatea comunelor. Însă, chiar și atunci când aceste fonduri sunt puse pe tavă autorităților locale, există suficiente cazuri în care primăriile nu sunt în stare să cheltuie acești bani în folosul comunității. La Iași, certurile prostești dintre un constructor și o Primărie au degenerat, soldându-se cu pierderi de sute de mii de lei. Comunitatea a pierdut un proiect de infrastructură important, Primăria și constructorul au pierdut timp și bani. Au câștigat doar avocații și executorii care au fost implicați în cei cinci ani de litigii inutile

363.000 lei fonduri nerambursabile

La data de 28.04.2010, Primăria Dumești încheie cu Agenția Fondului pentru Mediu (AFM) contractul de finanțare nerambursabilă nr. 562/N/28.04.2010, pentru implementarea proiectului intitulat „Realizare de spatii verzi prin construire de parc nou in comuna Dumești. Durata prevăzută pentru realizarea ivestiției a fost de 12 luni de la semnarea contractului, iar valoarea finanțării nerambursabile era cifrată la suma de 363.030 lei.

La sfârșitul lunii august 2010, Primăria Dumești atribuie contractul de lucrări asocierii dintre Enviro Construct S.R.L. si Green Project S.R.L. Pe 23 august 2010 a fost semnat contractul nr. 3833 având o valoare de 353.234,45 lei (TVA inclus) și o durată de excuție a lucrărilor de 8 luni. Ulterior au fost încheiate 4 acte adiționale prin care s-a prelungit termenul de execuție ca urmare a întârzierilor înregistrate în realizarea lucrărilor de către constructor.

Contract reziliat, finanțare pierdută

Pe parcursul derulării contractului, Enviro Construct a emis nr. factura 334/20.03.2013 în valoare de 155.118,30 lei cu TVA, sumă care a devenit în timp ”cuiul lui Pepelea”. Primăria Dumești a întârziat plata în cauză, iar Enviro Construct a refuzat să mai lucreze și să pună la dispoziția beneficiarului documentele necesare decontului la AFM. După trei ani, pe 16.02.2016, Primăria Dumești face o plată parțială de 120.000 lei, rămânând un debit restant de 35.118,30 lei. Potrivit documentelor, Enviro Construct și Primăria Dumești s-au acuzat reciproc de nerespectarea obligațiilor contractuale. Enviro și-a motivat sistarea lucrărilor și refuzul de a pune la dispoziția beneficiarului documentele necesare pe seama plăților întârziate și a debitului de 35.000 de lei. De cealaltă parte, Primăria Dumești a invocat imposibilitatea întocmirii cererilor de plată ce se depun la Fondul de Mediu din lipsa documentelor necesare, fapt ce a dus la nedecondatarea de către AFM a sumelor necesare. Cert este că acest cerc vicios a fost întrerupt brusc, în iunie 2016, de Agenția Fondului de Mediu care a reziliat contractul de finanțare încheiat cu Comuna Dumești și a cerut returnarea sumelor finanțate până la acel moment, respectiv 130.000 de lei. AFM a dat în judecată Primăria Dumești, judecătorii obligând comuna ieșeană să restitutie suma primită ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor din contractul de finanțare.

Enviro, vinovată de pierderea finanțării

În subsidiar, Primăria Dumești a dat în judecată Enviro Construct, cerând judecătorilor să oblige constructorul la plata de daune interese egale cu valoarea sumei pe care a fost obligată să o returneze Fondului de Mediu. Primăria Dumești consideră că rezilierea contractului de finanțare s-a produs din vina constructorului care a refuzat să pună la dispoziție actele necesare cererilor de plată și care a sistat lucrările în mod nejustificat.

„Executantul a încălcat în mod repetat obligațiile contractuale, prin nedepunerea la termen a documentelor justificative prevăzute în anexa 3, documente ce însoțesc cererile de tragere ce se depun la AFM. În acest sens, Primăria Comunei Dumești a convocat la discuții, în numeroase rânduri, pe reprezentanții S.C. Enviro Construct S.R.L. și le-a pun în vedere, inclusiv prin adrese scrise, că trebuie să depună la timp documentele justificative aferente cererilor de tragere necesare întocmirii și depunerii dosarelor de decontare la Agenția Fondului de Mediu.Cu toate acestea executantul și-a îndeplinit în mod defectuos sau nu și-a îndeplinit deloc acestă obligație, motiv pentru care AFM a revenit, în mod repetat, solicitând mereu completarea dosarelor cu documente (anexăm în acest sens adresele din partea AFM). Deși executantul a fost atenționat de noi în mod repetat și insistent, acesta a refuzat să pună la dispoziție documentele solicitate aferente cererii de tragere nr. 4. Astfel, Comuna Dumești nu a mai putut, la rândul său, să-si îndeplinească obligațiile asumate față de AFM care, în data de 29.06.2016, a decis „sistarea definitivă și rezilierea unilaterală a contractului de finanțare cu recuperarea sumelor virate către beneficiar”  – precizează avocații Primăriei Dumești în motivarea cererii de chemare în judecată.

Primăria, vinovată de neplată

Enviro Construct nu a stat cu mâinile în sân și a formulat în cadrul procesului o cerere reconvențională prin care a solicitat judecătorilor să oblige Primăria Dumești la plata debitului restant de 35.000 de lei și a penalităților aferente. Totodată, Enviro a precizat că nu-i poate fi imputată suma returnată de Primăria Dumești Agenției Fondului de Mediu întrucât constructorul nu a fost parte în contractul de finanțare menționat. Astfel, Enviro a precizat că era îndreptățită să sisteze lucrările ca urmare a neexecutării obligațiilor de plată de către Primăria Dumești.

Fiecare are dreptatea lui

Magistrații care au judecat procesul au ajuns la concluzia că fiecare parte are dreptatea ei. În opina instanței, acest rest de plată de 35.000 lei nu justifică pentru Enviro invocarea excepției de neexecutare cu consecința întreruperii executării lucrărilor, chiar dacă solicitarea s-ar fi dovedit a fi întemeiată întrucât aceasta apare de mică însemnătate în raport cu valoarea totală a lucrărilor contractate (un procent de sub 10% din valoarea totală). Instanța a apreciat că neplata sumei de 35.118,30 lei de către Primăria Dumești nu justifică pentru Enviro neîndeplinirea obligațiilor corelative proprii decurgând din contractul de lucrări, mai ales în contextul în care avea la dispoziție alte mijloace contractuale și legale de constrângere și recuperare a sumelor.

„Din documentația depusă de reclamantă (n.r. – Primăria Dumești) la dosar rezultă cu necesitate legătura de cauzalitate între fapta pârâtei (n.r. – Emviro Construct) de a nu depune documentele justificative care îi erau necesare reclamantei pentru a solicita cererea de tragere nr.4 (documente care nici nu au fost elaborate pentru că pârâta nu a finalizat, în fapt, lucrările aferente contractului de lucrări cu nr. 3833 din 23.08.2010) și prejudiciul produs acesteia prin rezilierea contractului de finanțare, cuantumul prejudiciului decurgând din dispozitivul sentinței Tribunalului București. Este necontestat faptul că motivat de plata parțială, Enviro Construct a sistat lucrările și nici nu a înaintat Comunei Dumești documentația de care aceasta din urmă avea nevoie pentru efectuarea plăților în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă nr.562/N/28.04.2010. Este adevărat faptul că Enviro Construct nu era parte în acest din urmă contract dar, obligația depunerii respectivelor documente deriva din art.9.4 al Contractului nr.3833/23.08.2010, unitatea administrativ teritorială urmând la rândul său să folosească aceste documente în contractul de finanțare. Neîndeplinirea obligaților din contractul de finanțare nerambursabilă a determinat rezilierea acestuia și obligarea comunei Dumești la restituirea sumei de 130.197,33 lei. Comportamentul Enviro Construct în executarea contractului a determinat imposibilitatea Comunei Dumești de a respecta prevederile dintr-un alt contract aflat în strânsă legătură și care depindea de modalitatea de executare a contractului nr.3833/23.08.2010.” se precizează în motivarea sentiței.

Au ajuns și la executori

Totodată, judecătorii au admis și cererea reconvențională formulată de către Enviro Construct și au obligat Primăria Dumești să-i achite firmei de construcții suma de 35.118 lei reprezentând debit principal și cheltuieli de judecată în cuantum de 2.500 lei. Instanța a decis compensarea reciprocă a sumelor datorate de către cele două părți, rezultând o obligație de plată de 92.579 lei a firmei Enviro către Primăria Dumești. Suplimentar, Enviro a câștigat și dreptul la penalități de întârziere pentru plata cu întârziere a sumelor din factura emisă în 2013. Astfel, conform dispozitivului hotărârii, Primăria Dumești va trebui să plătească penalități de 0,01% pe zi după cum urmează: pentru suma de 155.000 lei (contravaloarea facturii 334/20.03.2013 ) aproximativ 15.500 lei (app. 1.000 zile de întârziere) și pentru debitul de 35.118 lei aproximativ 2.975 lei (app. 850 zile de întârziere).

Enviro nu și-a executat de bună voie obligațiile de plată a sumelor stabilite de instanță, astfel că în februarie 2021 Primăria Dumești a trecut la executarea silită a firmei pentru suma de 92.579 lei la care s-au adăugat cheltuielile de executare.

Un simplu bilanț al acestei nebunii arată astfel: Primăria Dumești a pierdut o finanțare nerambursabilă de peste 360.000 lei și a înregistrat o gaură în buget de 175.000 lei reprezentând plata lucrărilor executate de Enviro, a penalităților de întârziere și a cheltuielilor de judecată. De cealaltă parte, Enviro a plătit daune de 130.000 de lei pentru neexecutarea contractului de lucrări. Comuna Dumești a pierdut un proiect de infrastructură. În schimb, avocații și executorii au câștigat mii de euro de pe urma acestui litigiu.

Rareș Neamțu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here