Crucea cu flori de glod mental, sau ,, Aproxilipsa după popa Sturzu ,,

despre glodofania anti-cristică, cu patrafir mujahedinoid de rit caiafic

 

 

Cu ocazia marelui bîlci pravoslabnic zis ,, Hramul Sfintei Paraschi(e)va ,, , purtătorul de vorbe adînci al mitropoliei bahluviene a fost întrebat de ziariștii necurați, ispititori în numele Sătănii, ce îi sfătuiește biserica pe cei care pupă, fără mască sanitară, cutia cu oasele răposatei fete din ținuturile elinești. Iată ce a răspuns prea-cuviosul și prea-înțeleptul preot & vestitor de adevăr :

” Sunt unii pelerini care, într-adevăr, îşi dau masca jos şi sărută moaştele. Este un act de credinţă şi nu putem interveni în relaţia omului cu Dumnezeu şi cu sfinţii lui. Noi nu îi sfătuim în nici un fel. Îi lăsăm să-şi manifeste credinţa neîngrădit ” , a declarat luni Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al MMB.

Înainte de a încerca să vedem cît de înțelept, ieftin, idiot sau parșiv e domnul cetățean citat mai sus, o să vă re-amintesc un citat mai mult decît relevant, din cineva oleacă mai celebru și, pare-se, mai cu autoritate creștină decît popa Sturzu – numitul evanghelist Matei (desigur,  dacă n-a hi ș’ asta v-un fake news putinist … ) :

,, 5. Iar cînd vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii cărora le place, prin sinagogi şi prin colţurile uliţelor, stînd în picioare, să se roage, ca să se arate oamenilor.
   6. Tu însă, cînd te rogi, intră în cămara ta şi, închizînd uşa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie ,,.

(https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=6 ).

După ce am aflat ce zice dl evanghelist Matei că a zis rabi Ieșua din Nazaret despre rugăciune, să vedem cît de primitive și anti-creștine sînt mugetațiunile cogitațioide ale popii Sturzu, în cestiunea pupatului cutiei cu oase din ograda mitropoliei bahluiene. Dar, înainte de asta, să mai îngăduim încă un citat, tot din cineva mai cunoscut și oleacă mai cu autoritate creștină decît dl popă Sturzu – pușcăriașul politic, călugărul ortodox, învățatul și înțeleptul întru rabi Ieșua Nicolae Steinhardt :

,,  Nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proști ,,. 

Ce rezultă, deci, din cuvintele celor oleacă mai vrednici de încredere decît profundosul popă Sturzu ? Mai întîi, că rabi Ieșua, cunoscut și ca Isus Hristos, nu prea recomandă bulucirea publică în turme evlavioase, strigătoare de rugăciuni și bătătoare de mătănii. Apoi, că dreptul întru pomenire Nicolae Steinhardt ne traduce, pe înțelesul tuturor tîrgoveților din Oborul dîmbovițelean ori din Podul Roș bahluian, unul dintre cele mai importante îndemnuri practice ale lui rabi Ieșua din Nazaret : ,, fiți înțelepți ca șerpii și curați ca porumbeii ,,. Un îndemn pe care, după prima întîlnire cu el, a încercat să-l respecte chiar și un ateu precum semnatarul acestor rînduri.

Adică, în traducere pentru ciobenii cu oarece retard, ori pentru teologi proști : băăi, dacă crezi în Dumnezeu, asta nu înseamnă că poți pune oricum mîna pe plita fierbinte, ori gura pe cutia cu moaște pupate de credincioși posibil bolnavi. Panimaite, musiu popă & savant teolog Sturzu ?

Dacă ar fi să ne luăm după idioțenia cucernică emisă de popa Sturzu, înseamnă că preoții sînt doar niște popîndăi de carton, un fel de stîlpi blegi ai credinței, nu niște îndrumători, niște învățători ai turmei, pe urmele lui rabi Ieșua, învățătorul și îndrumătorul tuturor creștinilor. Conform părerii domnului popă Sturzu, e absolut în regulă dacă credincioșii cred că e bine să-i omoare cu pietre ori cu viruși, în numele Domnului, pe necredincioși ori pe eretici. Fiindcă, precum ne zice idiotul și inconștientul popă Sturzu, Biserica nu intervine în felul în care credincioșii își înțeleg credința.

Serios, popo …?! Pe bune, teologul pendulii calului …?! Unde Pesahul tău matern ai învățat așa ceva ? Dacă preoții nu trebuie să îndrume credincioșii către înțelegerea bună și folositoare a credinței, atunci cine Pesahul mă-sii trebuie s-o facă ? Măcelarii ? Apicultorii ? Rododendronii ?

Putem crede că virușii sînt de la Diavol. Putem crede și că statul e tot de acolo. Că medicina e lucrarea necuratului. Putem să ne îndoim, cu destule motive, de eficacitatea vaccinurilor anti-Covid 19 și de toate interdicțiile OMS & PLM. Dar, cînd niște idioți solemni, în sutană, împrăștie, în numele lui Isus, primitivismul anti-creștin, toxic și criminal, cred că rabi Ieșua nu ne-ar răbda dacă am tăcea și nu am spune, clar și răspicat :  aceștia sînt profeți mincinoși.

Precum ne-a amintit rabi Steinhardt, Isus nu ne-a zis să fim proști. Nu ne-a zis să nu ne păzim de boli și de falșii profeți. Ori de falșii lui purtători de cuvînt. Chiar dacă au bărbi caiafice și patrahire prea-cuvioase, peste care, în zilele hramului Sfintei Paraschiva, curg vorbe cleioase, mincinoase și pline de otravă. Iar numele lor e Leghiune.

Lucian Postu

 

Lucian Postu este publicist şi consultant politic, PR & media. A fost corespondent BBC şi Radio Europa Liberă , consultant BBC pentru Republica Moldova şi editorialist al mai multor publicaţii . Foloseşte ortografia recomandată de Institutul de Filologie ” Al. Philippide ” din Iaşi, cu excepția cuvîntului  ” romîn ” și a derivatelor sale.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here