Condamnare in dosarul UPA

Inalta Curte de Casație și Justiție a condamnat astăzi definitiv conducerea Universității Petre Andrei. Judecătorii au schimbat in parte decizia Curții de Apel Iasi și a redus pedepsele inițiale in cazul a trei dintre cei patru inculpați trimiși in judecată. Rectorul Sorin Bocancea a primit o sentința de 1 an închisoare cu suspendare și un termen de încercare de 3 ani de zile. Decanul Facultății de Drept a fost si el condamnat la 1 an si 4 luni cu suspendare si un termen de încercare de 3 ani. Profesorul Mark Bucuci a primit o pedeapsa de 1 an cu suspendare si un termen de încercare de 3 ani. Avocatul Dan Druga, prodecan al Facultății de Drept este singurul care a rămas cu pedeapsa pronunțată inițial de Curtea de Apel, respectiv 3 ani cu executare.
Prin aceeași sentința Sorin Bocancea a fost obligat la munca in folosul comunității timp de 60 de zile la DAPP Iasi, iar Cristian Bocancea și Mark Bucuci au primit interdicția de a exercita profesia de profesor timp de 2 ani de zile.
Redam mai jos minuta Curții Supreme:

“Cu majoritate: Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Iaşi şi de inculpaţii Bocancea Antonie Cristian, Bucuci Mark şi Bocancea Sorin împotriva Sentinţei penale nr. 1 din 08 ianuarie 2018 a Curţii de Apel Iaşi – Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori – NCPP. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată, doar pe latură penală şi rejudecând: 1. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului Bocancea Sorin şi repune în individualitatea lor pedepsele componente. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului Bocancea Sorin pentru infracţiunea de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 alin. 1 din Codul penal. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului Bocancea Sorin pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals intelectual prevăzută de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. C.pen. pe durata unui termen de încercare de 3 ani, stabilit în conformitate cu prevederile art. 92 C.pen. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială stabilit de Serviciul de Probaţiune. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghre inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Consiliul Local Iaşi, Direcţia de Exploatare a Patrimoniului, Sediul Administrativ. În baza art. 404 alin.3 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal. Înlătură pedepsele accesorii aplicate inculpatului prin sentinţă. 2. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului Bocancea Antonie Cristian şi repune în individualitatea lor pedepsele componente. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului Bocancea Antonie Cristian pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a făptuitorului, prevăzută de art. 269 alin. 1 din Codul penal. În baza art. 38 C.pen., cu referire la art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., contope?te pedepsele de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. 1 şi 2 Cod penal şi pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual art. 321 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., aplicate inculpatului Bocancea Antonie Cristian, urmând ca acesta să execute pedeapsa cu închisoarea cea mai grea, de 1 an, sporită cu 4 luni închisoare, deci un total de pedeapsă rezultantă de 1 (unu) an ?i 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. contope?te pedepsele complementare aplicate inculpatului Bocancea Antonie Cristian, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a – dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice – , lit. b – dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat -, lit. g – dreptul de a exercita funcţia de profesor în învăţământul de stat sau particular, pentru o durată de 2 ani. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată inculpatului Bocancea Antonie Cristian pe durata unui termen de încercare de 3 ani, stabilit în conformitate cu prevederile art. 92 C.pen. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, la datele fixate de acesta; b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială stabilit de Serviciul de Probaţiune. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghre inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Consiliul Local Iaşi, Direcţia de Exploatare a Patrimoniului, Sediul Administrativ. În baza art. 404 alin.3 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal. Înlătură pedepsele accesorii aplicate inculpatului prin sentinţă. 3. Descontopeşte pedeapsa rezultantă stabilită în sarcina inculpatului Bucuci Mark şi repune în individualitatea lor pedepsele componente. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului Bucuci Mark pentru infracţiunea de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 alin. 1 din Codul penal. În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal condamnă inculpatul Bucuci Mark la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a – dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice – , lit. b – dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat -, lit. g – dreptul de a exercita funcţia de profesor în învăţământul de stat sau particular, pentru o durată de 2 ani. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului Bucuci Mark pe durata unui termen de încercare de 3 ani, stabilit în conformitate cu prevederile art. 92 C.pen. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială stabilit de Serviciul de Probaţiune. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghre inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Consiliul Local Iaşi, Direcţia de Exploatare a Patrimoniului, Sediul Administrativ. În baza art. 404 alin.3 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale atacate în măsura în care nu contravin prezentei. Respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul Drugă Dan Florin împotriva aceleia?i sentin?ei penale. Cheltuielile judiciare ocazionate de apelurile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Iaşi şi ale inculpaţilor Bocancea Antonie Cristian, Bucuci Mark şi Bocancea Sorin rămân în sarcina statului. Obligă pe inculpatul Drugă Dan Florin la plata sumei de 500 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Constată că onorariul parţial al apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru apelanţii-intimaţi-inculpaţi Drugă Dan Florin, Bocancea Antonie Cristian, Bocancea Sorin şi Bucuci Mark a fost acordat prin încheierea de şedinţă din data de 5 iunie 2019. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 iunie 2019. Cu opinie separată: 1) Admite apelul declarat de inculpatul Drugă Dan Florin, desfiinţează, în parte, sentinţa apelată, doar sub aspectul modalităţii de executare a pedepsei, în sensul ca pedeapsa de 3 ani închisoare să se execute în modalitatea prev. de art.91 C.pen., cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 4 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii. Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere prev. de art. 93 alin. 1 lit a-e C.pen. şi va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, la una dintre instituţiile din comunitate stabilită de către Serviciul de probaţiune al Judeţului Iaşi. Impune condamnatului să execute următoarea obligaţie prev. de art. 93 alin. 2 lit. b C.pen., respectiv să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. 2) Admite apelurile declarate de inculpaţii Bocancea Sorin, Bocancea Antonie Cristian şi Bucuci Mark, desfiinţează, în parte, sentinţa atacată în sensul că, în temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.pr.pen., achită pe: Inculpatul Bocancea Antonie Cristian: – pentru infracţiunea de fals intelectual, prev. de art. 321 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; – pentru infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. 1 şi 2 C.pen.. – pentru infracţiunea de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin. 1 C.pen.. Inculpatul Bocancea Sorin: – pentru infracţiunea de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin. 1 C.pen.; – pentru infracţiunea de instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 cu ref. la art. 321 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.. Inculpatul Bucuci Mark: – pentru infracţiunea de fals intelectual, prev. de art. 321 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.. – pentru infracţiunea de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin. 1 C.pen.. 3) Respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul teritorial Iaşi. 4) Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate, ce nu sunt contrare prezentei opinii separate.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here