Cine este noul baron ApaVital. Firmele clasate pe locurile 10 și 11, câștigătoarele licitațiilor de zeci de milioane de euro

Ministerul Fondurilor Europene a sancționat ApaVital SA cu 5 milioane de euro pentru licitații trucate @ Firmele care au câștigat licitațiile au ofertat un termen pentru executarea lucrărilor, dar ulterior au obținut amânări @ Conform controlului, firmele trebuiau să se claseze pe locurile 10 sau 11, nu să câștige contracte de zeci de milioane de euro @ Spre exemplu, în iunie 2013, ApaVital semnează cu firma TMUCB SA un contract pentru modernizarea sistemelor de apă și canalizare în orașul Târgu Frumos în valoare de 18.317.642 lei fără TVA @ La finalul anului 2015, compania TMUCB solicită Apavital prelungirea duratei de execuție cu aproximativ 7 luni de zile @ Recalculând punctajul, TMUCB s-ar fi clasat pe locul 10 din totalul de 11 ofertanți @ În cadrul aceleiași sesiuni de finanțare, compania Iasicon a câștigat două contracte: unul pentru modernizarea sistemului de canalizare în orașul Hârlău, în valoare de 7,8 milioane lei, și unul pentru modernizarea rețelei de apă-canal din orașul Podu Iloaiei, în sumă de 14,7 milioane lei. @ Însă, după încheierea contractului, Iasicon nu a putut finaliza lucrările în termenul menționat la licitație @ Conform punctajului, Iasicon s-ar fi situat pe locul doi în cadrul primei licitații, și pe ultimul loc în cazul celei de a doua

Ministerul Fondurilor Europene a aplicat companiei Apavital sancțiuni financiare în valoare de 22,5 milioane lei fără TVA. Există nu mai puțin de 17 note de constatare întocmite de reprezentanții Autorității de Management care vorbesc despre nereguli și fraude în gestionarea fondurilor europene. Apavital a atras în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu două contracte de finanțare în valoare cumulată de peste 510 milioane lei fără TVA pentru investiții în extinderea și modernizarea rețelei de apă-canal în județul Iași. Sumele imense de bani au venit la pachet și cu interese, astfel că la Apavital s-a creat o adevărată rețea care l-a avut ca vârf de lance pe directorul tehnic, Mihai Doruș. Considerat de unii eminența cenușie a Apavital, Doruș este artistul care gestionează fondurile de investiții și decide companiile cu care lucrează Apavital. Sub influența lui, Apavital a devenit stat în stat: nu dă socoteală nimănui. Combinațiile lui Mihai Doruș, în complicitate cu consultantul Eptisa România la licitațiile pentru atribuirea fondurilor europene au atras companiei Apavital o gaură de 5 milioane de euro. Consilierii județeni și conducerea CJ Iași habar nu au despre ceea ce se întâmplă la Apavital, cu atât mai puțin despre gaura de 5 milioane de euro dată de Doruș cu Eptisa. Corecțiile aplicate au fost cuprinse între 2% și 25% pentru fiecare contract în parte, existând două contracte pentru care s-au aplicat de două ori corecții întrucât s-a persistat în greșeală. Cinci contracte de lucrări atribuite au atras peste 80% din corecțiile aplicate. Apavital a constestat notele de constatare ale Ministerul Fondurilor Europene. Pe rolul instanțelor de judecată sunt nu mai puțin de șaisprezece procese în desfășurare privind corecțiile financiare aplicate de Ministerul Fondurilor Europene. 7 Iași vă prezintă schema prin care Doruș și Eptisa au viciat rezultatele procedurilor de licitație așa fel încât să câștige doar firmele prietene.

Cazul Hidroconstrucția a ajuns la DLAF

În iulie 2011, Apavital atribuie firmei Hidroconstrucția un contract pentru modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în comuna Holboca pentru suma de 19,5 milioane lei+TVA. În 2013, în urma unei sesizări primite de la Direcția de Achiziții, Autoritatea de Management din cadrul POS Mediu începe un control la Apavital. Prin nota de constatare 127766/17.06.2013, echipa de control a stabilit că autoritatea contractantă a încălcat legislația părivind achizițiile publice, întrucât a modificat anumite informații din documentația de atribuire prin clarificări și nu prin erată, drept pentru care a fost stabilită o corecție financiară de 5% din valoarea contractului. Apavital a contestat nota de constatare la Curtea de Apel Iași unde i-a fost respinsă acțiunea. Însă, Curtea Supremă a admis recursul declarat de Apavital și a anulat nota de constatare, însă nu pentru că neregula nu a existat, ci pentru că fapta a fost încadrată greșit. Prin urmare, în anul 2017, după decizia Curții Supreme, Autoritatea de Management a decis reanalizarea speței și aplicarea unei noi corecții financiare în conformitate cu dispozitivul hotărârii. Inspectorii ministerului au concluzionat că autoritatea contractantă, Apavital, a efectuat modificări asupra fișei de date a achiziției cu privire la cerințele de calificare fără a publica o erată în SEAP. Or, prin nepublicarea unei erate cu privire la aceste modificări, operatorii economici interesați de depunerea unei oferte sunt afectați în ceea ce privește dreptul la un tratament egal și nediscriminatoriu. Din acest motiv, documentele au fost înaintate și către DLAF cu suspiciunea de fraudă. Totodată, prin nota de constatare nr. 44586 din 27.07.2017, MFE a aplicat o corecție financiară de 25% din valoarea contractului încheiat cu Hidroconstrucția, respectiv 4.863.045 lei fără TVA.

Cazul TMUCB – ”erori” cu repetiție

În iunie 2013, Apavital semnează cu firma TMUCB SA un contract pentru modernizarea sistemelor de apă și canalizare în orașul Târgu Frumos în valoare de 18.317.642 lei fără TVA. La finalul anului 2015, compania TMUCB solicită Apavital prelungirea duratei de execuție cu aproximativ 7 luni de zile. Doruș împreună cu Eptisa întocmesc mai multe documente justificative prin care permit Apavital să prelungească durata de execuție a contractului. Prin actul adițional nr.5/21.12.2015 se prelungește durata de execuție a contractului cu 217 zile calendaristice peste durata inițială de 24 de luni. Numai că, inspectorii din cadrul Autorității de Management POS Mediu au considerat că prin semnarea acestui act adițional a fost afectat avantajul obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale. Mai precis, la desemnarea firmei câștigătoare, 50% din punctajul final obținut l-a reprezentat termenul de execuție al lucrărilor. TMUCB a ofertat cea mai scurtă durată de execuție, fapt ce i-a permis să câștige licitație. Or, prin modificarea duratei de execuție după atribuirea lucrării, consultantul Eptisa și Apavital au favorizat firma TMUCB. Recalculând punctajul companiei TMUCB pe baza noii durate de execuție stabilită prin actul adițional, inspectorii Autorității de Management au descoperit că TMUCB s-ar fi clasat pe locul 10 din totalul de 11 ofertanți admiși la procedură, și, prin urmare, nu ar fi primit contractul în valoare de 4 milioane de euro fără TVA. ”Echipa de control constată că, prin semnarea actului adițional nr 5 din 21.12.2015, au fost modificate condițiile inițiale din documentația de atribuire, prin urmare nu s-a respectat principiul tratamentului egal cu privire la participanții la procedura de atribuire.” Având în vedere cele expuse, echipa de control a decis aplicarea unei corecții financiare în cuantum de 25% din valoarea contractului, respectiv 4.579.410 lei fără TVA. Asta în condițiile în care, anterior acestei verificări, Autoritatea de Management descoperise mai multe nereguli în cadrul procedurii de atribuire a contractului, consultantul Eptisa viciind rezultatul licitației. Întrucât legislația nu permite aplicarea a două corecții pentru aceeași procedură, s-a stabilit ca Apavital să fie sancționată cu procentul maxim admis, respectiv 25% din valoarea contractului.

Iasicon avantajată în două licitații

În cadrul aceleiași sesiuni de finanțare, compania Iasicon a câștigat două contracte: unul pentru modernizarea sistemului de canalizare în orașul Hârlău, în valoare de 7,8 milioane lei, și un contract în asociere cu EMIT ERCOLE MARELLI din Italia, pentru modernizarea rețelei de apă-canal din orașul Podu Iloaiei, în sumă de 14,7 milioane lei. În total 22,5 milioane lei fără TVA. Ambele contracte au ridicat suspiciuni de neregulă, astfel că Autoritatea de Management a decis verificarea derulării procedurilor. Inspectorii ministerului au constatat că Doruș și Eptisa au folosit aceeași schem,ă pentru a avantaja Iasicon să câștige. Rețeta a fost una simplă. Mihai Doruș a introdus în caietul de sarcini ca și criteriu de punctaj termenul de execuție cu o pondere de 50%. În ambele cazuri Iasicon a ofertat cel mai scurt timp de execuție, primind punctajul maxim și astfel câștigând cele două proceduri. Însă, după încheierea contractului, Iasicon nu a putut finaliza lucrările în termenul menționat la licitație. Așa că în joc au intrat din nou Doruș și Eptisa care au întocmit mai multe note justificative prin care au aprobat prelungirea duratei de execuție în cele două contracte. Numai că jongleriile cu termenul de execuție a atras atenția Autorității de Management. Recalculând punctajul Iasicon bazat pe noul termen de execuție în cadrul celor două proceduri, inspectorii AM au constatat că firma ar fi pierdut ambele contracte la licitație. Conform punctajului, Iasicon s-ar fi situat pe locul doi în cadrul primei licitații, și pe ultimul loc în cazul celei de a doua. Autoritatea de Management a considerat că acest lucru înseamnă vicierea rezultatului procedurii, fiind o abatere gravă, motiv pentru care au decis sancționarea Apavital cu un procent de 25% din valoarea celor două contracte, aplicând două corecții distincte de 1,95 milioane lei și respectiv de 3,7 milioane lei.

Rareș Neamțu

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here