„Capodopera” marelui dezvoltator Oanea: fisuri în plafon, acoperișul construit cu lemnul folosit la cofrarea fundației, cumpărători batjocoriți

La plângerea unei familii de ieșeni care a cumpărat un apartament de la dezvoltatorul Claudiu Oanea, ISC a descoperit grave nereguli la un bloc ridicat de firma acestuia în Valea Lupului @ „În urma controlului efectuat, ISC Iași a încheiat procesul verbal în care s-a consemnat că în podul necirculabil al imobilului asteriala prezintă goluri, cuiele din țigla metalică nu au putut prinde scândura și ca atare se pot desprinde, folia de polietilenă este ruptă și s-a folosit material lemnos rezultat din decofrări”, povestește Ioan Bejan, care a cumpărat un apartament la ultimul nivel al blocului @ Omul de afaceri Claudiu Oanea refuză să remedieze toate neregulile, invocând senin că toate acestea erau vizibile cu ochiul liber la data semnării contractului de vânzare-cumpărare @ „Deficiențele pe care le invocă reclamanții nu au caracterul unor vicii ascunse deoarece puteau fi descoperite de cumpărători la momentul predării bunului imobil”, se apără Oanea în fața instanței

O familie din Iași se luptă de ani de zile cu un dezvoltator imobiliar care i-a țepuit la vânzarea unui apartament. Deși există documente care atestă că dezvoltatorul nu a respectat proiectul și a folosit materiale neconforme rezultând astfel lucrări de proastă calitate, cumpărătorul se chinuie de trei ani de zile sa-și obțină dreptatea. Cazul familiei Bejan este o speță des întâlnită în ultimii ani. Dezvoltatorii imobiliari, în goana după profit, folosesc materiale neconforme și nu respectă proiectele tehnice. Rezultă imobile de o proastă calitate, pe care instituțiile statului nu ar trebui să le recepționeze. Corupția generală din Primării, Inspectoratul de Stat în Construcții și Oficiul de Cadastru fac posibilul ca aceste adevărate ”bombe” să fie introduse în circuitul civil și vândute unor persoane de bună credință. După mutarea în apartamentele sau casele cumpărate, oamenii încep să înfrunte adevărul crunt: au fost înșelați și sunt nevoiți să cheltuie sume imense de bani pentru a corecta deficiențele imobilelor achiziționate.

Amendat pentru nereguli

Soții Ioan și Cristina Bejan au achiziționat de la SC Relativ Impact SRL, prin programul prima casa, un apartament cu două camere situat la mansarda unui bloc nou construit în Valea Lupului.

„Din momentul în care ne-am mutat în imobil au fost unele ”semnale” (o vibrație ciudată a acoperișului la momentul unui vânt puternic, disconfort sonic atunci când plouă, etc) care ne-au făcut să suspectăm faptul că la construirea imobilului nu s-au folosit materiale certificate și nu au fost respectate normele privind calitatea execuției în sine. Din aceste motive am solicitat, în luna februarie 2018, un control de specialitate din partea Inspectoratului de Stat în Construcții. La control au participat, alături de reprezentantul ISC Iași, atât Oanea Claudiu Sever, în calitate de reprezentant al SC Relativ Impact SRL, cât și reprezentantul Serviciului de Urbanism al comunei Valea Lupului – arhitect Carp Filip. În urma controlului efectuat, ISC Iași a încheiat procesul verbal nr. 7870/27.02.2018 în care s-a consemnat că în podul necirculabil al imobilului asteriala prezintă goluri, cuiele din țigla metalică nu au putut prinde scândura și ca atare se pot desprinde, folia de polietilenă este ruptă și s-a folosit material lemnos rezultat din decofrări.” povestește Ioan Bejan.

De asemenea, tot prin același proces verbal se arată că investitorul SC Relativ Impact SRL, deoarece a utilizat produse necertificate sau pentru care nu există agremente tehnice care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile, a fost sancționat conform legii 10/1995. Asta deși, aceleași instituții semnaseră recepția imobilului cu câțiva ani înainte și nu au consemnat nicio neregulă. Totodată, i s-a pus în vedere investitorului să remedieze până la 31 mai 2018 toate viciile descoperite cu prilejul inspecției, inclusiv înlocuirea și ignifugarea materialului lemnos.

Nu respectă proiectul și a folosit materiale neconforme

Ioan Bejan susține că inspecția ISC s-a făcut prin sondaj, fără a se verifica în amănunt dacă toate materialele folosite corespund cu cele menționate în proiect și în cartea tehnică a construcției (dimensiuni, grosimi, calitate, parametri tehnici, ignifug sau neignifug, etc). Așa că, pe lângă cele menționate în procesul verbal, Bejan a notificat ISC cu privire la mai multe nereguli care nu au fost menționate în procesul verbal de control. Potrivit documentului în cauză, structura de rezistență a tavanului din rigips nu este sigură, podul apartamentului este realizat dintr-un singur rând de scândură de cca 2 cm provenită de la cofrajele folosite la turnarea fundației, materiale sunt necorespunzătoare siguranței în construcții, iar vata minerală folosită are dimensiunea de doar 10 cm și nu este ignifugă. Se precizează că au apărut fisuri între plăcile de gipscarton de la tavan, acesta riscând să se prăbușească din cauza prinderii neadecvate a structurii acestuia. De asemenea, familia Beja spune că acoperișul nu este sigur, nefiind executat conform proiectului, tabla este prinsă haotic, holșuruburile fiind introduse pe lângă cadrele de prindere.

La omul sărac nici boii nu trag

Pe lângă toate acestea, la data de 21 mai 2018, dezvoltatorul Oanea Claudiu și o echipă de muncitori în construcții s-au deplasat în scara blocului pentru a remedia neregulile constatate de ISC, conform obligației stabilite prin procesul verbal. Ioan Bejan spune că în acea zi nu era în localitate și că a aflat de la vecini că Oanea și oamenii săi au tăiat lacătul pentru accesul în podul imobilului. Parcă nu erau suficiente problemele constate până atunci la imobil, așa că oamenii lui Oanea i-au mai făcut o daună familiei Bejan.

”Au montat două coșuri de aerisire, o fereastră tip iluminator și au făcut alte cârpeli cunoscute de aceștia. În urma intervenției și a loviturilor date în podul mansardei blocului, pe tavanul din interiorul apartamentului au apărut fisuri dintr-un capăt în celălalt cu pericolul prăbușirii tavanului, fisuri la structura zidului de la geamul livingului și la grinda de rezistență din hol.”

„Apartamentul prezintă vicii ascunse pentru care avem garanția vânzătorului”

Întrucât Claudiu Oanea nu a binevoit să remedieze toate deficiențele constatate de ISC, deși avea un termen clar stabilit prin procesul verbal, în vara lui 2018, familia Bejan l-a acționat în judecată pe dezvoltator considerându-se înșelată la momentul vânzării apartamentului. De aceea, Ioan și Cristina Bejan solicită judecătorilor să-l oblige pe Claudiu Oanea să refacă lucrările neconforme de la mansarda și podul blocului în care locuiesc și totodată să suporte cheltuielile efectuate de aceștia pentru repararea fisurilor apărute în tavanul apartamentului lor.

„Prin hotărârea pe care o veți pronunța vă rugăm să dispuneți obligarea pârârtei să refacă în totalitate acoperișul și tavanul pe cheltuiala sa, cu materiale certificate și pentru care există agremente tehnice și în conformitate cu normele privind siguranța construcțiilor dar și cele privind prevenirea și stingerea incendiilor. De asemenea, solicităm să obligați la plata sumei de 4.000 de lei reprezentând daune interese și a cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu”, se precizează în preambulul cererii de chemare în judecată depusă la Judecătoria Iași.

Bejan susține că prin contractul nr. 577 din 11 martie 2015 încheiat la BNP Raluca Răzuși, societatea vânzătoare, prin reprezentant Oanea Claudiu Sever, le-a garantat pentru calitatea construcției edificate și pentru orice vicii ale terenului și/sau construcției, potrivit dispozițiilor codului civil și a celorlalte acte normative în vigoare, inclusiv cele referitoare la calitatea în construcții, asigurându-i că la construirea blocului a fost respectat întocmai proiectul care a stat la baza emiterii autorizației de construire. Bejan spune că apartamentul prezintă vicii ascunse, care la data predării nu ar fi putut a fi identificate sau descoperite fără asistență de specialitate, vicii împotriva cărora a primit garanția vânzătorului. Controlul ISC a dovedit aceste vicii, astfel că cumpărătorii consideră că Oanea Claudiu este bun de plată.

„Deficiențele invocate nu sunt vicii ascunse. Erau vizibile cu ochiul liber”

Deși controlul efectuat de ISC Iași a arătat clar că firma Relativ Impact nu a respectat proiectul de execuție și a folosit materiale neconforme, atitudinea arogantă și sfidătoare a dezvoltatorului Claudiu Oanea a continuat și în fața instanței. Avocații lui Oanea nu contestă informațiile cuprinse în procesul verbal întocmit de Inspectoratul de Stat în Construcții și nici nu neagă nerespectarea proiectului și folosirea de materiale neconforme care au dus la o construcție nesigură și care nu respectă normele de calitate.

Dezvoltatorul susține în fața instanței că lucrările neconforme puteau fi observate cu ochiul liber încă de la predarea apartamentului și prin urmare nu reprezintă vicii ascunse, drept pentru care nu trebuie să-l despăgubească pe cumpărător. Oanea este de acord cu remedierea deficiențelor, dar nu pentru că așa solicită cumpărătorul ci pentru că l-a obligat ISC-ul.

„Instituie obligația de garanție a vânzătorului față de cumpărător doar viciile ascunse ale bunului vândut și nu pentru toate viciile existente așa cum solicită reclamantul. Viciul ascuns este definit ca fiind acel viciu care, la data predării nu putea fi descoperit, fără asistență de specialitate de către un cumpărător diligent și prudent. Deficiențele pe care le invocă reclamanții nu au caracterul unor vicii ascunse deoarece puteau fi descoperite de cumpărători la momentul predării bunului imobil. Deși Relativ Impact are obligația de a remedia deficiențele constatate de către Inspectoratul de Stat în Construcții, această obligație nu derivă din raportul juridic existent între reclamanți și pârâtă, ci din raportul juridic de drept administrativ dintre societate și ISC prin încheierea procesului verbal în conținutul căruia i-a fost impusă pârâtei remedierea deficiențelor conform dispozițiilor legale privind calitatea în construcții”, se precizează în întâmpinarea depusă la instanță de către avocații lui Claudiu Oanea.

Rareș Neamțu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here