Baronul Alexe a fentat PUZ-ul. CJ a eliberat ilegal certificatele de urbanism pentru domeniul de la Sculeni

Certificatele de urbanism emise de Consiliul Județean pentru domeniul lui Alexe de la Sculeni sunt ilegale @ Firma soției lui, Corporex SRL, a efectuat fără  autorizație lucrări de construire și modificările a clădirilor de la „Arcaland”, iar în aprilie 2022 Consiliul Județean a eliberat certificate de urbanism pentru „intrare în legalitate” @ Însă, în 2017, pe când Alexe nu era la butoane, Consiliul Județean Iași a eliberat un certificat de urbanism pentru același obiectiv de la Sculeni cu mențiunea „cu condiția elaborării și aprobării PUZ” @ Ilegalitatea este evidentă: în certificatele de urbanism eliberate în 2022 nu se face vorbire de vreun PUZ, iar legea interzice elaborarea de PUZ-uri pentru „intrarea în legalitate” @ În plus, o parte dintre construcțiile ridicate ilegal au fost construite pe terenuri din extravilan, adică neconstruibile @ Conform legii, pe terenurile din extravilan nu se poate construi, acestea putând deveni construibile doar prin introducerea în intravilan @ Această operațiune se poate face doar prin aprobarea unui PUG (Plan Urbanistic General) sau prin PUZ (Plan Urbanistic Zonal) @ La întrebările 7IAȘI, Costel Alexe a răspuns prin intermediul Biroului de Relații cu Publicul și a invocat faptul că certificatul de urbanism solicitat în 2017 a avut alt scop decât cele din 2022 și că acestea din urmă respectă prevederile regulamentului de urbanism @ „Certificatul de urbanism nr. 191/29.05.2017 a fost solicitat pentru înființarea unei ferme zootehnice, cu condiția elaborării și aprobării unui plan urbanistic zonal (…) Autorizarea construcțiilor cu funcțiuni de producție agricolă, cum sunt fermele zootehnice, nu poate fi supusă dispozițiilor legale referitoare la autorizarea anexelor gospodărești ale exploatațiilor agricole.”, a transmis Alexe prin intermediul Biroului de Relații cu Publicul

Costel Alexe încearcă drumul cel mai scurt dar ilegal pentru a „intra în legalitate” cu clădirile construite fără autorizație de la domeniul „Arcaland”, administrat de firma soției sale, Corporex SRL.

Certificat Urbanism 2022
Certificat Urbanism 2022

În luna aprilie a acestui an Consiliul Județean Iași a eliberat pentru Corporex trei certificate de urbanism pentru „intrarea în legalitate” a lucrărilor realizate fără autorizație de construire. Însă, în urmă cu aproximativ cinci ani de zile, aceeași instituție la conducerea căreia însă nu se afla Alexe, a eliberat un certificat de urbanism în care condiționa autorizarea lucrărilor de elaborarea și aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal.

Certificat Urbanism 2017
Certificat Urbanism 2017

Pe scurt, din certificatele eliberate în 2022 a dispărut mențiunea „cu condiția elaborării și aprobării PUZ”, deși este vorba despre același obiectiv amplasat pe același teren.

În plus, după cum reiese din extrasele de carte funciare, multe dintre terenurile pe care au fost construite clădirile din complexul Aracaland se află în extravilanul comunei Victoria, adică într-o zonă neconstruibilă. Altfel spus, certificatele de urbanism eliberate în aprilie 2022 nu puteau fi eliberate decât cu aviz nefavorabil.

Conform legii pe terenurile situate în extravilanul localităților nu se poate construi. Aceste terenuri pot deveni construibile doar după aprobarea unor documentații PUG (Plan Urbanistic General) sau PUZ (Plan Urbanistic Zonal).

PUG-ul este elaborat și aprobat de către administrația locală (primării, consilii locale), în vreme ce PUZ-ul poate fi întocmit și de către entități private, proprietare ale terenurilor, și este aprobat prin hotărâri ale Consiliului Local.

Alexe este prins între ciocan și nicovală. Legea interzice PUZ pentru intrarea în legalitate

Din perspectivă legală, situația domeniului Arcaland de la Sculeni rămâne în aer, deoarece autorizarea clădirilor construite fără autorizație devine imposibilă. Legea interzice întocmirea documentațiilor PUZ pentru situațiile de intrare în legalitate. Altfel spus, regulile nu pot fi schimbate în timpul jocului: mai întâi construiești ilegal, după care schimbi regulile de urbanism pentru a intra în legalitate.

La art. 561, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului care stabilește că nu pot fi inițiate documentații de urbanism pentru intrarea în legalitate. Astfel, intrarea în legalitate nu se poate realiza, spre exemplu, prin obținerea unui PUZ sau a unui PUD nou care să deroge de la indicatorii urbanistici existenți pentru zona de amplasament respectivă.

Costel Alexe a băgat funcționarii la înaintare: „elaborarea PUZ nu a fost necesară”

Președintele Consiliului Județean a răspuns la întrebările adresate de către 7IAȘI cu privire la diferențe dintre certificatele de urbanism eliberate în 2017 și cele din 2022 prin intermediul Biroului de Relații cu Publicul, și Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Redăm în rândurile de mai jos punctul de vedere al Consiliului Județean Iași.

„Obiectivele vizate prin certificatul de urbanism nr. 191/2017, a căror autorizare a impus elaborarea unui plan urbanistic zonal, și cele vizate de certificatele de urbanism nr. 71, 72 și 73 din 2022, pentru care elaborarea PUZ nu a fost necesară, sunt diferite.

Certificatul de urbanism nr. 71/01.04.2022 a fost solicitat în scopul realizării lucrărilor de modernizare și amenajare a unei pensiuni în construcția existentă conform extrasului de carte funciară, în conformitate cu prevederile Planului urbanistic general al comunei Victoria – H.C.L. nr. 106/2018.

Certificatul de urbanism nr. 72/01.04.2022 a fost solicitat pentru lucrări de renovare, reabilitare și amenajări interioare (bucătărie de vară, magazie și spații de depozitare) privind construcția existentă conform extrasului de carte funciară și construirea unei anexe gospodărești pe teren proprietate privată situat în intravilan, având la bază prevederile Planului urbanistic general.

Certificatul de urbanism nr. 73/01.04.2022 a fost solicitat pentru lucrări de reconstruire și reparare a anexelor gospodărești ale exploatațiilor agricole identificate ”cu acte” conform extraselor de carte funciară anexate solicitării și având destinația de magazie, grup sanitar, seră, moară, pătul, fânar, saivan – construcții situate în extravilan, potrivit Planului urbanistic general al localității.

Temeiul legal al eliberării certificatelor de urbanism este Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Astfel, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 303/2021 pentru completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991, obiectivele de investiție care servesc activităților agricole prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. c) şi e) şi alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 pot fi amplasate în extravilan, fără a fi necesară introducerea terenului în intravilan în condiții temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale.

Art. 23 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 are în vedere prevederile art. 92 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 18/1991 referitoare la anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole definite la pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991, sens în care, prin certificatul de urbanism, a fost solicitată și dovada deținerii exploatației agricole de la Registrul Național al Exploatațiilor Agricole.

Certificatul de urbanism nr. 191/29.05.2017 a fost solicitat pentru înființarea unei ferme zootehnice, cu condiția elaborării și aprobării unui plan urbanistic zonal.

Autorizarea construcțiilor cu funcțiuni de producție agricolă, cum sunt fermele zootehnice, nu poate fi supusă dispozițiilor legale referitoare la autorizarea anexelor gospodărești ale exploatațiilor agricole.

Diferențele dintre anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole și fermele agricole sunt prevăzute și în Ordinul M.S. nr. 119/2014 în ceea ce privește necesitatea stabilirii unor zone de protecție sanitară între teritoriile protejate și perimetrul unităților generatoare de disconfort sau riscuri asupra sănătății.

În acest sens, arătăm că unele categorii de construcții care pot fi generatoare de riscuri pentru sănătatea umană sau pentru mediu pot impune stabilirea unor zone de protecţie în interiorul cărora se instituie restricţii sau măsuri de delimitare până la eliminare a efectelor unor riscuri, naturale sau antropice, acestea fiind categorii de probleme care se tratează în conţinutul planului urbanistic zonal, în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 233/2016 și ale Ordinului nr. 176/N/2000”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here