Aportul tehnologiei în cadrul sistemelor de termoficare

Ţinȃnd cont de Strategia Energetică a Romȃniei, după anul 2020, toate scenariile prevăd o revenire a numărului de apartamente conectate la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET), ca urmare a creșterii prețului la gazul natural, respectiv a reabilitării rețelelor și creșterii calității serviciilor, în tot mai multe localități cu SACET funcționale. Există exemple de bune practici: Iași, Oradea, Focșani, Timişoara, Bacău, ș.a. Reducerea poluării în mediul urban este o prioritate globală, care revine din ce în ce mai pregnant pe agenda publică, mai ales că studiile foarte recente ale unor universități din Italia și SUA arată o strânsă legătură între nivelul de poluare și gradul de infectare cu diverși viruși, cum ar fi coronavirus.

În acest context, termoficarea a redevenit un subiect de interes, acum când se caută soluţii pentru reducerea emisiilor de carbon. Pentru oraşele mari, din ce în ce mai aglomerate, termoficarea în sistem centralizat reprezintă cea mai sustenabilă şi mai eficientă metodă de încălzire şi răcire a locuinţelor şi clădirilor, atât din punct de vedere al costurilor, cât şi în ceea ce priveşte diferitele surse de energie pe care le poate integra pentru eficientizarea consumului şi reducerea emisiilor. Sistemul de furnizare centralizată a energiei termice din România are un potenţial uriaş de eficientizare şi optimizare. De la alegerea celor mai eficienţi combustibili din punct de vedere al costurilor, la îmbunătăţirea proceselor, folosirea energiei din resurse regenerabile, adoptarea modelului de cogenerare şi reabilitarea reţelelor de distribuţie, există multiple modalităţi de reformare a sistemului şi de transformare a acestuia într-un model de succes care să asigure energie termică la costuri accesibile, respectând cerinţele europene în materie de mediu. În UE încălzirea bazată pe utilizarea masei vegetale este promovată intens ca mijloc de utilizare eficientă a resurselor locale şi de creştere a securităţii energetice. Deşeurile lemnoase sub formă de peleţi şi brichete, resturile vegetale din agricultură, precum şi lemnul arborilor cu creştere rapidă (cultivaţi în parcele cu ciclu multianual) fac parte din grupa resurselor regenerabile şi au deja o pondere semnificativă în mai multe ţări (Danemarca, Marea Britanie, Olanda, Germania) fiind utilizate atât individual, cât şi ca resurse pentru acoperirea locală a vârfului de sarcină în sistem. Totodată, a câștigat teren foarte mult și energia geotermală. În Uniunea Europeană există deja destul de multe proiecte implementate și în curs de implementare pentru utilizarea energiei goetermale, aceasta fiind o formă de energie regenerabilă, practic inepuizabilă și nepoluantă, obținută din caldura aflată în interiorul Pământului. Apa fierbinte și aburii sunt utilizate pentru încălzirea locuințelor și pentru producerea electricității. Veolia Energie Iași împreună cu Primăria Municipiului Iași au pregătit documentația pentru accesarea unor finanțări nerambursabile pentru utilizarea energiei geotermale, ca parte a proiectului de modernizare a termoficării și de reducere a poluării în municipiu.

Dezvoltarea durabilă în domeniul alimentării centralizare cu energie termică presupune aplicarea unor soluţii tehnice performante capabile să asigure:

• condiţii normale de viaţă şi de muncă comunităţilor locale şi satisfacerea nevoilor sociale ale acestora în condiţii de rentabilitate economică şi eficienţă energetică, pe de o parte, și

• conservarea resurselor primare, protecţia şi conservarea mediului, fără a afecta echilibrul ecosferei şi accesul generaţiilor viitoare la resursele energetice primare, pe de altă parte.

Alternativa la sistemele centralizate de producere a energiei termice este dată în ultimii ani de instalaţiile individuale de producere a energiei termice. Având în vedere densitatea populaţiei în marile orașe, aceste soluţii duc la o creştere semnificativă a nivelului de poluare. De asemenea, este de precizat faptul că instalaţiile locale de producere a energiei termice (la nivel de imobil sau apartament) nu pot fi prevăzute cu instalaţii de depoluare şi de dispersie a noxelor eficiente. Chiar dacă s-ar găsi soluții tehnologice pentru a face posibil acest lucru, costul acestora ar fi, într-o primă fază, foarte mare și imposibil de achiziționat pentru marea masă a populației. În aceste condiţii, sistemele centralizate sunt singurele posibile pentru o denoxare eficientă, întrucât costul ridicat al tehnologiei înglobate se amortizează mai eficient și fără impact financiar semnificativ pentru un număr mare de consumatori.

Reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES) se poate obține prin:

• producerea energiei termice şi electrice în cogenerare, care reprezintă soluţia cea mai economică, favorabilă modernizării şi dezvoltării sistemelor centralizate de alimentare cu căldură. Această soluţie susţinută şi promovată consecvent în ţările UE, pe parcursul ultimului deceniu, a cedat mult în favoarea sistemelor locale;

• promovarea tehnologiilor moderne – substituirea tehnologiilor învechite cu o eficienţă scăzută cu tehnologii performante ar putea reduce considerabil consumul de resurse energetice primare;

• posibilitatea implementării tehnologiilor prietenoase cu mediul, cum ar fi utilizarea surselor regenerabile – a biomasei, în special, drept combustibil la producerea energiei termice;

• valorificarea intensivă a resurselor energetice disponibile prin recuperarea căldurii reziduale din gazele de ardere în cazane cu condensaţie sau în recuperatoare termice, folosirea pompelor de căldură, reducerea pierderilor de energie la transportul agenţilor de lucru prin reţeaua de transport şi distribuţie, prin utilizarea unor materiale cu caracteristici termofizice şi hidraulice favorabile, folosirea pompelor de  căldură în sistemele de condiţionare a aerului;

• gestiunea monitorizată a sistemelor de încălzire, care să permită reglarea automată a parametrilor funcţionali corespunzător exigenţelor de confort în strânsă legătură cu modificările de temperatură nocturnă şi diurnă şi de eficienţă energetică şi economică.

Rețelele de termoficare, cu ajutorul tehnologiei, sunt soluţii durabile prin care se satisfac nevoile de zi cu zi ale populației.  Astfel, există mai multe beneficii: monitorizarea permanentă a cheltuielilor de energie, reducerea poluării aerului, protecția mediului prin folosirea resurselor regenerabile, etc. Încă din anii anteriori, Veolia Energie Iaşi continua creşterea eficienţei globale a sistemului de termoficare al oraşului, dar şi creşterea calităţii serviciului la clientul final prin modernizarea sursei de producere în cogenerare din CET 1, reabilitarea reţelelor termice, programe de reabilitare a conductelor din subsolurile blocurilor, reabilitare a conductelor de distribuţie a apei calde de consum în blocuri, montare de staţii de tratare, montare de pompe de recirculare apa caldă şi de robineţi termostatici, achiziţia şi montarea de contori de energie termică cu citire la distanţă. Veolia poate răspunde celor mai exigente cerinţe ale clienţilor în ţările cu climă rece sau temperată, inclusiv în România.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here