Afacerile Antibiotice Iași în creștere cu 24% în 2023, consolidează dezvoltarea companiei

Antibiotice SA (simbol ATB) a remis Bursei de Valori Bucureşti, în data de 17.04.2024, raportul administratorilor și opinia auditorului cu privire la situațiile financiare aferente perioadei ianuarie-decembrie 2023.

Pentru prima dată, situațiile financiare ale Antibiotice Iași au fost auditate de Deloitte România, companie aflată în “The Big Four” – topul celor mai mari companii de audit din lume, care a semnat un contract pentru 3 ani cu Antibiotice. „Situațiile financiare ale Antibiotice prezintă fidel rezultatul tuturor activităților” este opinia Deloitte la finalul auditului rezultatelor financiare aferente anului 2023, opinie ce are un impact important asupra jucătorilor din piața de capital.

 

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat investiții importante pentru anul în curs, finanțate atât din surse proprii cât și din atragerea de fonduri nerambursabile. Acționarii societății au hotarât ca în legatură cu repartizarea profitului pentru exercițiul financiar 2023 să amâne luarea unei decizii pentru a corela nevoia de auto-finanțare a companiei cu solicitările Guvernului României de a distribui sub formă de divident 90% din profitul rezultat.

 

Rezultate reprezentative ale anului 2023:

 • +24% creșterea cifrei de afaceri nete pe piața internă și internațională, de la 484 milioane lei (2022) la 601 milioane lei;
 • +28% creșterea cifrei de afaceri nete pe piața internă;
 • +18% majorare a cifrei de afaceri nete obținute la export;
 • 81,1 de milioane lei profit net;
 • 98,05 milioane lei investiții pentru consolidarea afacerii și dezvoltarea strategică a companiei;
 • 12 produse noi atrase în portofoliu din: gama Nutriensa (suplimente alimentare destinate creșterii calității vieții), pentru răceală și gripă, produse dermatologice și antiinfecțioase destinate spitalelor;
 • obținerea unei finanțări de 25 mil. euro de la Banca Europeană de Investiții sub formă de împrumut acordat prin facilitatea InvestEU, pentru susținerea programului de investiții al companiei;
 • 85 milioane lei fonduri nerambursabile, atrase prin ajutor de stat, pentru o capacitate de producție a produselor sterile, soluții și topice;
 • 4,1 milioane lei cofinanțare pentru o capacitate de producție a energiei verzi;
 • încheierea unui acord de consultanță cu Banca Europeană de Investiții privind dezvoltarea strategică a platformei industriale a companiei;
 • creștere cu 146% a valorii acțiunii pe parcursul anului 2023.

 

Majorarea cifrei de afaceri pe piața internă cu 28%

Din cifra de afaceri totală aferentă anului 2023, valoarea vânzărilor obținute pe piața din România a fost de 382,4 milioane lei, cu 28% mai mare în comparație cu valoarea realizată în anul precedent.

Creșterea cifrei de afaceri pe piața internă a fost susținută, în principal, de introducerea în piață a 12 noi produse farmaceutice, în conformitate cu tendințele terapeutice și planul de extindere a portofoliului de produse. Unele dintre acestea completează gama Nutriensa de suplimente alimentare destinată susținerii calității vieții, iar altele sunt din categoriile răceală și gripă,  produse dermatologice și antiinfecțioase destinate spitalelor.

Totodată, o altă resursă de creștere a cifrei de afaceri a reprezentat-o acțiunile de repoziționare ale companiei în raport cu competitorii pentru produsele din portofoliu, campaniile de promovare adresate publicului larg, precum și contextul marcat de creșterea incidenței afecțiunilor acute respiratorii.

 

Pe segmente, evoluția vânzărilor companiei în piață în 2023 (conform sursei de date Cegedim), reflectă creșteri atât în spitale (20%), lanțuri naționale de farmacii (15%) cât și în  farmacii independente și minilanțuri (17%).

 

Exporturi în creștere cu 18%

În anul 2023, cifra de afaceri realizată pe piața internațională din valorificarea produselor finite și a substanțelor active a ajuns la valoarea de 218,4 milioane lei, în creștere cu 18% comparativ cu valoarea înregistrată în anul anterior. Compania și-a consolidat prezența în teritoriile tradiționale prin produsele care au consacrat-o de-a lungul timpului, dezvoltându-se organic, dar și prin accesarea de noi piețe (în special din Uniunea Europeană), în cadrul unor parteneriate regionale.

 

39% din vânzările de produse finite la export sunt realizate în țările membre UE

Exportul de produse finite a reprezentat 132,3 milioane lei în anul 2023, în creștere cu 20,3% comparativ cu 2022. Din totalul exporturilor, piața statelor membre UE a fost una predilectă în 2023, un procent de 39% din vânzările de produse finite provenind din afacerile dezvoltate în țările membre UE.

 

Aceste rezultate valoroase s-au datorat:

 • accesării de piețe noi din UE (Ungaria, Polonia), respectiv Georgia, în cadrul Planului de expansiune teritorială cu un portofoliu de produse atent selectate în funcție de potențialul de consum actual și viitor, prețul de valorificare și țintele zonale. Amprenta Antibiotice în Europa a crescut an de an, de la aproximativ 5 milioane euro (2020-2021) la peste 10 milioane euro în 2023.
 • consolidării exportului de antibiotice beta-lactamice în teritoriile tradiționale ale companiei: SUA, Vietnam, Marea Britanie, Danemarca, Norvegia și Moldova. De altfel, în SUA s-au obținut vânzări de 7 milioane USD, compania devenind un furnizor important de antibiotice beta-lactamice pentru sistemul de sănătate din această țară. În paralel, compania și-a extins portofoliul de produse în Vietnam cu 3 noi produse, consolidând afaceri în această zonă, în valoare de 7 milioane USD.
 • dublării vânzărilor pentru produsele orale (din categoria antibiotice și cardiovasculare) în teritoriile unde compania deține reprezentanțe și echipe proprii de promovare și vânzare, respectiv în Vietnam, Moldova și Serbia.

 

Exportul de substanțe active, în creștere cu 13,4%

Vânzările celor 3 sortimente de nistatină (compactată, micronizată și standard), distribuită în peste 55 țări la nivel mondial, au consolidat poziția Antibiotice de lider mondial în piață pe acest segment.

Comparativ cu valoarea anului precedent, cifra de afaceri obținută din vânzările de substanțe active a fost în creștere cu 13,4%, rezultat al proiectelor de consolidare și dezvoltare din zonele Europa, America de Nord și America Latină.

 

Rezultatul financiar al anului 2023

Rezultatele obținute în acord cu planul de afaceri “The Future Together 2023-2030”, indică creșteri sănătoase și sustenabile fundamentate pe noile strategii de maximizare a randamentelor și consolidare a afacerii pe plan intern și internațional.

 

Astfel, în anul 2023, Antibiotice a realizat o cifră de afaceri de 601 milioane lei, cu 24% mai mare decât nivelul înregistrat în anul 2022 și un profit net de 81,1 de milioane lei, superior nivelului înregistrat în anul anterior.

 

Indicatorii de echilibru financiar urmăriți în anul 2023:

 • Lichiditatea curentă (active circulante/datorii bancare pe termen scurt) este de 13,58, mai mare decât 1,2;
 • EBITDA (profit din exploatare + cheltuieli cu deprecierea activelor + cheltuieli cu amortizarea) prezintă un trend ascendent de la 89 milioane lei în 2022 la 124,8 milioane lei în 2023;
 • Datorii bancare totale/EBITDA este 0,53, mai mic decât de 3,5;
 • Datorii bancare totale/capital propriu este de 0,08, mai mic decât 1;
 • Grad de îndatorare (datorii totale/active total) s-a menținut la 25%.

 

Investiții de aproape 100 milioane lei în susținerea Planului de afaceri              “The Future Together 2023-2030”

În cursul anului 2023, Antibiotice a  implementat un amplu program investițional în valoare de 98 milioane lei, program axat pe dezvoltarea portofoliului de produse în vederea asigurării de medicamente competitive atât pentru piața națională cât și internațională, realizarea de noi site-uri de fabricație, digitalizarea proceselor, proiecte de eficientizare energetică și producerea de energie verde.

Investițiile anuale și pe termen lung ale companiei țintesc asigurarea dezvoltării durabile și performanța pe termen lung la nivel local și european, fiind grupate în două categorii majore: investiții pentru dezvoltarea strategică ce privesc extinderea și îmbogățirea portofoliului de produse și investiții pentru consolidarea afacerii.

Din categoria investiții orientate spre dezvoltarea strategică, în anul 2023 compania a continuat să aloce resurse semnificative pentru proiecte de cercetare-dezvoltare cu scopul de a aduce pe piață produse noi de calitate, sigure, eficiente și competitive. În Centrul de cercetare propriu au fost susținute prin investiții 24 proiecte de cercetare demarate anterior, la care s-au adăugat 16 proiecte noi în 2023, acoperind arii terapeutice precum dermatologie, antiinfecțioase, tract digestiv, sistem nervos central și sistem musculo-scheletic. De asemenea, s-au continuat colaborările internaționale pentru  accelerarea dezvoltării portofoliului de produse în concordanță cu preocuparea companiei pentru inovare și adaptabilitate la cerințele pieței.

O altă direcție spre care au fost orientate investițiile strategice în 2023 o reprezintă susținerea investițiilor în noi facilități de producție. În acest sens, compania a inițiat procesul de contractare pentru proiectarea și construcția a 3 fluxuri noi de fabricație. Progresele sunt estimate să conducă la semnarea contractelor de proiectare și execuție în prima jumătate a anului 2024, consolidând astfel capacitatea de producție și sporind flexibilitatea și eficiența operațională a companiei.

 

Din categoria investițiilor pentru consolidarea afacerii, în anul 2023 au fost derulate proiecte  precum investiții în tehnologie, infrastructură, management integrat și modernizarea echipamentelor, care asigură consolidarea poziției companiei deținute pe piață, competitivitate și o fundamentare solidă pentru creștere și dezvoltare sustenabilă. Astfel, Antibiotice a direcționat investiții susținute în domeniul tehnologiei informației și digitalizării proceselor.

 

Totodată, compania a continuat să investească în adaptarea la evoluțiile industriale și modernizarea infrastructurii sale. A fost finalizat obiectivul de investiții de extindere a capacității de depozitare a materiilor prime pentru a face față creșterii și diversificării producției anuale. De asemenea, s-a demarat construcția unui depozit modern pentru produse finite, adaptat nevoilor producției estimate până în anul 2030.

 

Compania a făcut progrese semnificative și în proiectele de modernizare a instalațiilor de producție și distribuție a utilităților. Un aspect esențial al acestor investiții îl reprezintă angajamentul companiei pentru producția de energie verde și reducerea consumurilor energetice. Astfel, au fost  demarate două proiecte pentru construirea unor centrale fotovoltaice, ce vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la consolidarea angajamentului de sustenabilitate al companiei. Unul dintre proiecte l-a reprezentat construcția parcului de panouri fotovoltaice la sol cu o putere de 2,5 MW, recent finalizat, și care a beneficiat de cofinanțare europeană prin PNRR, iar cel de-al doilea îl reprezintă o centrală fotovoltaică cu puterea instalată de 1,2 MW, care urmează a fi recepționată în semestrul I al anului 2024.

 

În anul 2023 Antibiotice:

 • a atras finanțare prin ajutor de stat pentru proiectul „Capacitate de producție, ambalare și depozitare produse sterile, soluții și topice”. Valoarea totală a proiectului este de 200,1 milioane lei, din care ajutorul de stat este în valoare de 85 milioane lei;
 • a atras o cofinanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul „Centrală fotovoltaică de 2,5 MW”, în valoare de 4,1 milioane lei;
 • a semnat un acord de finanțare cu Banca Europeană de Investiții sub formă de împrumut acordat prin facilitatea InvestEU. Valoarea împrumutului, în sumă de 25 de milioane de euro, va sprijini realizarea Programului de Investiții al companiei, inclus în Planul de Afaceri „The Future Together 2023 – 2030”. Acest parteneriat reprezintă o premieră în sectorul medical românesc și contribuie la consolidarea obiectivelor incluse în Strategia UE în domeniul farmaceutic, având drept scop abordarea deficitului de medicamente și întărirea securității sistemului de aprovizionare în cadrul Uniunii Europene;
 • beneficiază de grant de Consultanță Acordat de Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru elaborarea strategiei pe termen lung, prin care experții BEI colaborează cu cei ai companiei pentru identificarea opțiunilor optime de creștere și dezvoltare, atât pe plan intern, cât și internațional.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here