Instanțele de judecată și-au deschis oficial porțile

Curtea de Apel Iasi a decis reluarea proceselor din cadrul tuturor instantelor, cu masuri pentru prevenirea infectarii cu COVID-19:

„In exercitarea atributiilor prevazute prin dispozitiile art. 7 alin. 7 din Regulamentul de
ordine interioara al instantelor judecdtoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/17.12.2015, cu modificarile si completarile ulterioare:

In raport de situatia provocata de pandemia COVID-19 si evolutia ei:

Retinand ca pentru limitarea infectarii en SARS-CoV-2 se recomanda adoptarea unor
reguli de distantare sociala, aspect care impune luarea unor noi masuri la nivelul instantelor judecatoresti, fata de schimbarile care vor surveni din data de 15 mai 2020;
Tinand seama de nevoia unor linii directoare de functionare unitara a serviciului public al
justitiei la nivelul instantelor din raza Curtii de Apel Iasi. in scopul asigurarii unor garantii pentru persoanele care apeleaza la justitie;

Vazand si Hotararea nr. 734/12.05.2020 a Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior
al Magistraturii:

Presedintele Curtii de Apel Iasi emite urmatorul ORDIN DE SERVICIU

Art. 1 DISPOZITII GENERALE

1.1 La data incheierii starii de urgenta., Curtea de Apel Iasi si instantele din circumscriptia
acesteia, respectiv Tribunalul Iasi, Tribunalul Vaslui, Judecatoria Iasi. ,ludecatoria Pascani.
Judecatoria Harlau, Judecatoria Raducaneni, Judecatoria Vaslui, Judecatoria Barlad si Judecatoria Husi, isi vor relua programul normal de lucru, inclusiv cel cu publicul. Masurile stabilite prin prezentul ordin, precum si cele, eventual adoptate distinct de celelalte instante, in functie de specific, infrastructura si volum, constituind o baza apreciata ca suficienta in contextul dat.

1.2 Se vor aplica regulile stabilite prin Hotararea nr. 734/12.05.2020 a Sectiei pentru
judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 2 MIJLOACE DE COMUNICARE CU INSTANTELE DIN RAZA CURTII DE APEL
IASI

2.1. Se recomanda utilizarea aplicatiei ..Dosarul electronic-. prin accesarea
pentru studiul dosarului sau obtinerea de copii de pe inscrisurile din acesta.
Partite care doresc accesul la dosarul electronic pot trimite cerere pe mail, fax sau prin
intermediul formularului de mai jos. de la punctul 2.2.
2.2. Se recomanda depunerea documentelor sau a cererilor la dosar, prin mijloace
electronice (mail, fax). la adresele indicate pe portalul instantelor,  indeosebi prin accesarea paginii de internet a Curtii de Apel Iasi – unde se gaseste un formular de incarcare a documentelor, care furnizeaza si dovada de transmitere a inscrisului, pentru fiecare instanta din circumscriptia curtii.
2.3. Pentru studiul dosarului in arhiva instantei, se poate realiza o programare on line.
2.4. In vederea studiului dosarului in arhiva instantei se poate realiza si o programare
telefonica, la numerele de telefon indicate pe portalul instantelor.

Art. 3 REGULI PRIVIND PREZENTA SI ACCESUL IN SEDIUL INSTANTEI

3.1. La momentul accesului si pe toata durata prezentei in sediul instantei este obligatorie
purtarea m4tii de protectie facials (nas-gurd), atat pentru personalul instantei. cat si pentru toti cei care acceseaza serviciul public al justitiei (justitiabilii, alli participanti la procese, etc.)
Lipsa acestui echipament minim de protectie sau utilizarea lui necorespunzatoare duce la
indepartarea persoanei din sediul instantei. implicit din sala de sedinta/compartimentul respectiv.
Se vor utiliza substantele dezinfectante pentru tegumente puse la dispozitia publicului la
intrarea si in incinta sediului.
Accesul in sediul instantei este perrnis cu eel mult 20 minute inainte de ora stability pentru
desfdsurarea activitatii judiciare la care participa, iar in sala de sedinta cu eel mult 10 minute inainte de era la care este fixata cauza, conform listei de sedinta/mentiunii din citatie.
Se va pastra distanta minima de 1.5 metri intre persoanele care se atia in sediul instantei,
inclusiv in sala de sedinta si la compartimentele care au activitate cu publicul, respectand
semnalizarile amplasate in acest scop si indicatiile personalului instantei/jandarmeriei.
Se vor respecta marcajele care indruma fluxurile de intrare-iesire si cele de dirijare a
sensului de circulatie in incinta instantei, dupa caz.
Stationarea in sediul instantei este permisa doar pe durata de timp necesar desfasurarii
activitatii in care persoana este implicata.

Se vor utiliza exclusiv scarile din incinta instantei, lifturile din zona publics putand fi
folosite numai de persoanele cu dizabilitati, care vor anunta in prealabil, telefonic sau pe mail, deplasarea la instanta sau vor semnala problema jandarmilor care asigura paza. Lifturile din zona privata pot fi utilizate de cite o singura persoana, care transporta documente/dosare/materiale.
In incinta compartimentelor care au program de lucru cu publicul este permisa prezenta
unui numar limitat de persoane, in functie de capacitatea spatiului, in vederea respectarii distantei de minim 1,5 metri intre persoane, sens in care se vor respecta indicatille personalului instantei/jandarmeriei.

Art. 4 ACTIVITATEA DE JUDECATA

4.1. In listele de sedinta vor fi impartite cauzele pe intervale orare distincte (mai multe
cauze intr-un interval de 30 min/1 ord. dupa caz).
4.2. Impartirea listei va respecta mai multe criterii cumulative, ce vor fi avute in vedere de
presedintele completului de judecata, dupa cum urmeaza: la inceputul sedintei vor fi programate cauzele pentru care, potrivit uzantelor, dezbaterile sunt foarte scurte, iar, in materie penala, si cauzele cu arestati; vor fi grupate in acelasi interval orar cauzele in care are contract de asistenta juridica/este desemnat din oficiu acelasi avocat on cauzele cu acelasi apelant/recurent/intimat/inculpat/contestator/reclamant/parat; vor fi lasate spre sfarsitul listei cauzele cu martori si cauzele unde se prefigureaza dezbateri de mai lungs durata; de regula, numarul de persoane care se afla in sala de sedinta intr-un anumit interval orar nu poate fi mai mare de 12-15 persoane (cu exceptia completului de judecata). Criteriile enuntate nu sunt limitative.
4.3. In ipoteza in care judecata cauzelor cu arestati se va face in sistem de videoconferinta
lista de sedinta va ft intocmita pe intervale orare, tinand cont si de orele stabilite pentru
videoconferinte in respectivele cauze.
4.4 Dupa impartirea listei astfel $i stabilirea intervalelor orare mai-sus indicate, se vor
dispune in fiecare dosar masurite procedurale care se impun, citarea partilor urmand a se face, cu precadere prin telefon, fax, e-mail (in materie penala $i prin intermediul politiei) pentru o anumita ora (ora de inceput a fiecarui interval orar stabilit), cu mentiunea in actul procedural aferent ca partile reprezentantillor.
Toate actele de procedural emise de instanta vor purta la loc vizibil si urmatoarea mentiune, cu caracter Times New Roman 14 bold: „In vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus — COVID-I9 sau alte infectii respiratorii va rugam sal luati in considerare, in masura posibilului: transmiterea si primirea corespondentei cu instanta exclusiv in format electronic, prin e-mail: evitarea prezentei Ia instanta daca’ nu este absolut necesara, prin solicitarea judecarii cauzei si in lipsa sau a amanarii acesteia din considerente de boala, data este cazul.
4.5 Daca partile au fast deja citate pentru un termen stabilit anterior decretarii starii de
urgenta/preschimbat dupa data de 14.05.2020, iar pentru acel termen nu exista posibilitatea citarii in timp util cu indicarea orei prin mijloacele procedurale aratate (telefon, fax. e-mail). prin exceptie de la regula generala din paragraful anterior, ora de strigare a cauzei va fi, indiferent de complexitatea cauzei/probele de administrat la termen, ora inceperii sedintei — ora initiala a citarii.
4.6 Mentiunile privind intervalul orar in care se va striga fiecare cauza vor aparea pe lista
de sedinta impreuna cu numele avocatilor/consilierilor juridici, martorilor, interpretilor, expertilor etc. din fiecare dosar.
4.7 Listele de sedintal pentru fiecare zi vor fi afisate pe portalul instantelor si la intrarea in
sedii, cite un exemplar fiind inmanat si reprezentantilor Jandarmeriei.
4.8 Termenele de judecata ce vor fi acordate in cauzele civile, cu exceptia celor deja
acordate, trebuie sa aiba in vedere necesitatea ca lista cauzelor care se judeca intr-o zi sa permita, prin numarul dosarelor, respectarea regulilor privind intervalul de timp alocat fiecarei cauze corelativ cu o durata normala de desfasurare a sedintei de judecata, respectandu-se totodata termenul rezonabil de solutionare, in raport de specificul fiecarei cauze.
4.9 Prin grija presedintelui de complet, in sala de sedinta va fi pastrata distanta intre
participantii la dosarele programate intr-un interval orar, sens in care, asa cum s-a aratat anterior, in sala de sedinta, in principiu, nu vor putea fi concomitent, in acelasi interval orar, mai mult de 12 — 15 persoane.
4.10 Ca regula generala, in perioada imediat urmatoare, dosarele vor fi studiate prin
intermediul dosarului electronic sau in arhiva curenta, insa presedintele de complet poate permite, la cererea motivate a partilor/reprezentantilor acestora, studiul in sala.
4.11 Inscrisurile incuviintate de complet a fi depuse in timpul sedintei de judecata vor fi
inmanate grefierului de sedinta, care le va inainta completului de judecata pentru datare, vizare si semnare.

Art. 5 DISPOZITII FINALE

5.1. Prezentul ordin intra in vigoare dupa incetarea starii de urgenta, situatia urmand a fi
reevaluata periodic.
5.2 Ordinul se comunica intregului personal al Curtii de Apel Iasi, prin grija primului-
grefier si:
se afiseaza la loc vizibil, la toate intrarile in sediul Curtii de Apel Iasi;
se publica pe pagina de internet a Curtii de Apel Iasi si pe portalul de informare intern:
se comunica de indata tuturor instantelor arondate, parchetelor de pe langa acestea,
D.I.I.C.O.T.— S.T. Iasi si S.T. Vaslui, D.N.A. — S. T. Iasi, Barourilor Iasi si Vaslui,
U.N.B.R., Penitenciarelor Iasi si Vaslui, C.R.A.P Iasi, C.R.A.P. Vaslui, I.J.J. Iasi,
Uniunea Nationale a Executorilor Judecatoresti, Uniunea Nationale a Practicienilor in
Insolventa.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here